Bizi takip edin
|
EN

Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 101 Mikroekonominin İlkeleri 3 0 3 6
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
IUE 100 Oryantasyon ve Kariyer Planlama 1 0 1 2
MATH 101 Genel Matematik I 3 0 3 6
POOL 004 GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum 3 0 3 6
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 3
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 102 Makroekonominin İlkeleri 3 0 3 6
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
MATH 102 On kosul Genel Matematik II 3 0 3 6
POOL 005 GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim 3 0 3 6
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 4
TURK 100 Türk Dili 4 0 4 4
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 221 Finansal Muhasebe 3 0 3 5
BUS 210 İşletme ve Sosyal Bilimler için Veri Okuryazarlığı 2 2 3 5
ECON 211 On kosul Mikroekonomi Teorisi I 3 0 3 6
ECON 215 Matematiksel İktisat I 3 0 3 4
MATH 280 On kosul Olasılık ve İstatistiğe Giriş 2 2 3 6
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BUS 220 İşletme ve Ekonomi için Veri Analitiği 2 2 3 5
ECON 202 On kosul Makroekonomi Teorisi 3 0 3 6
ECON 212 On kosul Mikroekonomi Teorisi II 3 0 3 5
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 5
LAW 300 İşletme Hukuku 3 0 3 5
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 301 On kosul Ekonometri 3 0 3 6
ECON 303 On kosul Para ve Banka 3 0 3 6
ECON 305 On kosul Uluslararası Ekonomi I 3 0 3 6
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 4
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 4
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 306 On kosul Uluslararası Ekonomi II 3 0 3 6
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 5
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 5
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 5
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 5
ENG 310 On kosul İngilizce Temel Konuşma Becerileri 3 0 3 4
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 401 On kosul Türkiye Ekonomisi 3 0 3 6
ECONST 405 On kosul Staj 0 0 0 5
ELEC 009 Seçmeli Ders IX 3 0 3 6
ELEC 010 Seçmeli Ders X 3 0 3 5
ELEC 011 Seçmeli Ders XI 3 0 3 5
POOL 007 GED - İnovasyon ve Girişimcilik 3 3 0 4
Toplam : 31
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 496 On kosul Seminer 3 0 3 8
ELEC 012 Seçmeli Ders XII 3 0 3 6
ELEC 013 Seçmeli Ders XIII 3 0 3 6
ELEC 014 Seçmeli Ders XIV 3 0 3 6
POOL 006 GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler 3 0 3 4
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BUS 495 On kosul Uygulamalı İdari Bilimler Becerilerini Geliştirme 1 18 10 18
ECON 203 Ekonomi Tarihi 3 0 3 6
ECON 208 Kamu Maliyesi 3 0 3 5
ECON 216 On kosul Matematiksel İktisat II 3 0 3 6
ECON 300 On kosul İleri Makroekonomik Teori 3 0 3 6
ECON 304 Para Teorisi ve Politikası 3 0 3 4
ECON 311 On kosul Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar 3 0 3 4
ECON 314 On kosul İktisadi Düşünceler Tarihi 3 0 3 5
ECON 315 On kosul Bölgesel İktisat 3 0 3 4
ECON 317 On kosul Avrupa Birliği Ekonomisi 3 0 3 5
ECON 318 On kosul Makroekonominin Konuları 3 0 3 5
ECON 322 On kosul Teknoloji İktisadı 3 0 3 4
ECON 324 On kosul Uygulamalı Ekonometri 3 0 3 5
ECON 330 Çevre Ekonomisi 3 0 3 5
ECON 405 On kosul Ekonomik Büyüme 3 0 3 6
ECON 407 On kosul Uygulamalı İktisadi Analiz 3 0 3 6
ECON 408 İleri Büyüme Teorileri 3 0 3 6
ECON 409 On kosul Politik Ekonomi 3 0 3 6
ECON 411 On kosul Kamu Ekonomisi 3 0 3 5
ECON 412 On kosul Endüstriyel Organizasyon 3 0 3 6
ECON 413 On kosul Hesaplamalı İktisat 3 0 3 6
ECON 414 Finans Ekonomisi 3 0 3 6
ECON 415 Yönetim Ekonomisi 3 0 3 5
ECON 416 On kosul Zaman Serisi Analizi 3 0 3 6
ECON 418 On kosul Oyun Teorisi 3 0 3 6
ECON 424 On kosul Türkiye Ekonomisinde Güncel Sorunlar 3 0 3 5
ECON 426 On kosul Kalkınma Ekonomisi 3 0 3 5
ECON 428 On kosul Çalışma Ekonomisi 3 0 3 5
ECON 430 On kosul Sosyal ve Ekonomik Ağlar 3 0 3 6
ECON 440 On kosul Sağlık Ekonomisi 3 0 3 6
ECON 444 Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi 3 0 3 6
ECON 450 Kültürel Ekonomi 3 0 3 5
ECON 465 Ekonomik Uygulamalar ile Veri Bilimine Giriş 3 0 3 6
INS 411 Aktüerya Bilimi 3 0 3 5
Diğer Notlar

Mezun olabilmek için toplamda 240 ECTS'lik ders alınması gerekmektedir.  Bölüm öğrencileri toplam 240 ECTS'yi sağlayacak şekilde GED ve seçmeli derslerini tamamlamalıdırlar. Aksi halde programdan mezun olabilmek için geçerli koşulları yerine getirmemiş kabul edileceklerdir.

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar:

Ekonomi Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 14 adet seçmeli ders almakla yükümlüdür. ("BUS 495-Uygulamalı İdari Bilimler Becerilerini Geliştirme dersi 2 adet Bölüm dışı ve 1 adet bölüm içi seçmeli olmak üzere 3 Seçmeli derse sayılacaktır.)

 

GED Dersleriyle İlgili Önemli Açıklamalar
Ekonomi Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 4 adet GED (Genel Eğitim)  dersi almakla yükümlüdür.
GED derslerinden; 
               - 1 adedi Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum Bilimleri alanından
               - 1 adedi Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim
               - 1 adeti Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler alanından,
               - 1 adeti İnovasyon ve Girişimcilik alanından 
                 alınmalıdır

(*) Bölüm Seçmeli dersleri, "Genel" ve " Alan Seçmeli" dersleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Öğrenciler bölüm seçmeli derslerinden 4 adetini her bir alandan bir tane olmak üzere  almakla yükümlüdürler.  Diğer bölüm seçmelilerini istedikleri alandan veya Genel seçmeli dersleri arasından tercih edebilirler. Alan Seçmeli Dersleri aşağıda belirtilmektedir. /

Alan Kodu Dersin Adı
Mikroekonomi Alanı ECON 428
ECON 412
ECON 418
ECON 450
ECON 440
ECON 430
ECON 411
Çalışma Ekonomisi
Endüstriyel Organizasyon
Oyun Teorisi
Kültürel Ekonomi
Sağlık Ekonomisi
Sosyal ve Ekonomik Ağlar
Kamu Ekonomisi
Makroekonomi Alanı ECON 405
ECON 408
ECON 300
ECON 304
ECON 318
Ekonomik Büyüme
İleri Büyüme Teorisi
İleri Makroekonomik Teori
Para Teorisi ve Politikası
Makroekonominin Konuları
Uygulamalı Ekonomik Analiz Alanı ECON 324
ECON 416
ECCN 407
ECON 430
ECON 465
Uygulamalı Ekonometri
Zaman Serisi Analizi
Uygulamalı İktisadi Analiz
Sosyal ve Ekonomik Ağlar
Ekonomik Uygulamalar ile Veri Bilimi
Kalkınma Ekonomisi Alanı ECON 426
ECON 314
ECON 409
ECON 405
ECON 440
Kalkınma Ekonomisi
İktisadi Düşünceler Tarihi
Politik Ekonomi
Ekonomik Büyüme
Sağlık Ekonomisi

Ekonomi Bölümü öğrencileri bir alanda uzmanlaşabilmektedir. Uzmanlık belgesi almak için o gruptaki tüm derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ekonomi Bölümü öğrencileri bir alanda uzmanlaşabilmektedir. Uzmanlık belgesi almak için o gruptaki tüm derslerin tamamlanması gerekmektedir.  Uzmanlık alanları aşağıda belirtilmektedir:

Uzmanlık alanları aşağıda belirtilmektedir:

Uygulamalı Ekonomi : ECON 324 - Uygulamalı Ekonometri,  ECON 407 - Uygulamalı İktisadi Analiz, ECON 430 - Sosyal ve Ekonomik Ağlar, ECON 465 - Ekonomik Uygulamalar ile Veri Bilimi, ECON 415-Yönetim Ekonomisi.
Uluslararası Ekonomi: ECON 317 - Avrupa Birliği Ekonomisi, ECON 311 - Uluslararası Ekonomik Kurumlar, ECON 315 - Bölgesel İktisat.
Yönetim(İşletme) Ekonomisi: ECON 412 - Endüstriyel Organizasyon, ECON 418 - Oyun Teorisi, ECON 415 - Yönetim Ekonomisi.
Sağlık Ekonomisi: ECON 208 - Kamu Maliyesi, ECON 411 - Kamu Ekonomisi, ECON 440 - Sağlık Ekonomisi, ECON 324 - Uygulamalı Ekonometri.
Enerji ve Çevre Ekonomisi: ECON 330 - Enerji Ekonomisi, Çevre Ekonomisi, ECON 446 - Doğal Kaynaklar Ekonomisi,  ECON 315 - Bölgesel İktisat.
Finans Ekonomisi: ECON 414 - Finans Ekonomisi, ECON 214 - Matematiksel İktisat II, ECON 304 - Para Teorisi ve Politikaları, ECON 416 - Zaman Serisi Analizi.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.