ECON 305 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Ekonomi I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 305
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  ECON 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ECON 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğretilen modeller öğrencilere yalnızca ticaretin altında yatan temeli anlamaya değil bununla birlikte gözlemlenen ticaret politikalarını da kritik bir bakış açısıyla değerlendirmelerine yarayacak analitik araçları sağlayacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Karşılaştırmalı üstünlükler teorisinin (Ricardo ve HOS model) serbest ticareti nasıl açıkladığını tartışabileceklerdir.
  • Alternatif ticaret teorilerinin serbest ticarete bakışını piyasaların etkinliği üzerinden değerlendireceklerdir.
  • Farklı ticaret politikalarının (gümrük vergileri, teşvikler vs.) avantaj ve dezavantajlarını analiz edebilecektir.
  • Üretimin Globalleşmesi ve bunun ticarete etkilerini araştıracaklardır
  • Gerçek verileri kullanarak ülkelerin ticaret ilişkilernideki son dönem gelişmelerini değerlendirceklerdir.
Ders Tanımı Bu derste dış ticaret teorileri ve dış ticaret politikaları ele alınacaktır. Bu çerçevede Klasik ticaret teorileri, Neoklasik dış ticaret teorileri, HeckscherOhlin analizleri, ticaret politikaları, korumacılık ve politik iktisat gibi konular da incelenecektir. Ayrıca tarifelerin, tarife dışı engellerin ve kotaların etkileri üzerinde durulacaktır. Ekonomik bütünleşme ve gelişmekte olan ülkelerde dış ticaret gibi konular da bu derste ele alınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ulusla arası Ticaret’e Giriş Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 1
2 Erken Dönem Ticaret Kuramları Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 2
3 Klasik Ticaret Kuramı ve Açılımları Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Chs. 34
4 Neoklasik Ticaret Kuramı Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Chs. 56
5 Teklif Eğrileri ve Uluslararası Ticaret Hadleri Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 7
6 Dönemin gözden geçirilmesi  
7 Ekonomik Büyüme ve Uluslararası Ticaret Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 11
8 HecksherOhlin Ticaret Kuramı Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Chs. 89
9 Uluslararası Faktör Hareketleri Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 12
10 Ulusötesi Şirketler ve Ticaret Kuramı Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 13
11 Dönemin gözden geçirilmesi  
12 Ticaret Politikası – Araçlar ve Etkileri Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 14
13 Ekonomik Bütünleşme Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 17
14 Uluslararası Ticaret ve Gelişmekte Olan Ülkeler Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 18
15 Uluslararası Ticaret ve Gelişmekte Olan Ülkeler (Devamı) Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 18
16 Dönem Sonu Gözden Geçirme

 

Ders Kitabı Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
14
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
1
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
16
16
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
35
35
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İktisat alanına özgü temel kavramların, teorilerin, ilkelerin ve araştırma yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

X
2

İktisadi verileri toplar, işler ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırmalar yapmak için uygun matematiksel, ekonometrik, istatistiksel yöntemleri ve veri analizi yöntemlerini uygular.

X
3

İlgili akademik, mesleki, bölgesel ve global ağların içinde yer alır bu ağları etkin olarak kullanır.

X
4

Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk bilincine sahip olur ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek aktiviteler düzenler.

5

İhtiyaç duyduğu bilgiye erişmek için eğitim sürecinde edindiği ile kişisel bilgi birikimini sentezler.

6

Eleştirel ve analitik düşünme becerisi ile kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenme sürecini yönlendirir.

X
7

Toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleyebilmek için gerekli becerilere sahiptir.

X
8

Üniversitede edindiği birikimini bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir ve toplumun farklı katmanlarına iletir.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak ekonomi ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar .("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.