ECON 405 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ekonomik Büyüme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 405
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  ECON 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ECON 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı ekonomik büyüme kuramının en temel modellerini göstermektir. Bu amaç ekonomik kuram, diferansiyel denklemler ve optimal kontrol kuramı hakkında ciddi bir bilgi birikimine ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla, bu derste bu konular da ele alınmaktadır. Bu dersin bir başka amacı nasıl kuramsal araştırma ve bilimsel yayın yapılacağıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Solovian ekonomik büyüme çerçevesinin teorilerini ve kavramlarını açıklayabilecektir.
  • Ramsey ekonomik büyüme çerçevesinin teorilerini ve kavramlarını açıklayabilecektir.
  • Makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri ekonomik büyüme bağlamında yorumlayabilecektir.
  • Ekonomik teoriyi öğrenecek ve kullanabilecektir.
  • Ekonomik büyüme teorisinin çeşitli politika sonuçlarını analiz edebilecektir.
  • Ekonomik büyümeyle ilgili makaleleri okuyabilecektir.
Ders Tanımı Ders Solow modeliyle başlar. Çerçevenin karakterize edici varsayımı, dışsal tüketimden tasarruf sağlayan ödünleşimdir. Çerçeve, geçiş dinamikleri, sabit durum, altın kural, neoklasik varsayımlar ve benzeri gibi çeşitli kavramlar geliştirir. Daha sonra, dışsal tüketimden tasarruf sağlayan ödünleşimi kaldıran Ramsey modeli tartışılmaktadır. Yaklaşım, sübjektif iskonto oranı, ikamenin zamanlar arası esnekliği, eyer yolu kararlılığı, geçiş dinamikleri, durağan durum gibi dinamik makroekonominin diğer bazı önemli kavramlarını tanıtır. Ders ayrıca ekonomik büyüme üzerine makalelerin nasıl okunacağını ve teorik modellerin nasıl oluşturulacağını tartışır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Neoklasik ekonomiye giriş BSM Bölüm 1 ve HY Bölüm 1
2 Neoklasik ekonomiye giriş BSM Bölüm 1 ve HY Bölüm 1
3 Neoklasik ekonomiye giriş BSM Bölüm 1 ve HY Bölüm 1
4 Solow-Swan Modelil BSM Bölüm 1 ve HY Bölüm 1
5 Solow-Swan Modeli BSM Bölüm 1 ve HY Bölüm 1
6 Solow-Swan Modeli BSM Bölüm 1 ve HY Bölüm 1
7 Ara Sınav -
8 Solow-Swan Modeli BSM Bölüm 1 ve HY Bölüm 1
9 Solow-Swan Modeli BSM Bölüm 1 ve HY Bölüm 1
10 Solow-Swan Modeli BSM Bölüm 1 ve HY Bölüm 1
11 Solow-Swan Modeli BSM Bölüm 1 ve HY Bölüm 1
12 Solow-Swan Modeli BSM Bölüm 1 ve HY Bölüm 1
13 Solow-Swan Modeli BSM Bölüm 1 ve HY Bölüm 1
14 Solow-Swan Modeli BSM Bölüm 1 ve HY Bölüm 1
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Barro, R.J., and X. Sala-I-Martin (BSM), Economic Growth, The MIT Press; 2nd edition (October 1, 2003), ISBN: 9780262024594

Önerilen Okumalar/Materyaller

Hakan Yetkiner (HY), Economic Growth Theory, Unpublished manuscript

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
16
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
136

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İktisat alanına özgü temel kavramların, teorilerin, ilkelerin ve araştırma yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

X
2

İktisadi verileri toplar, işler ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırmalar yapmak için uygun matematiksel, ekonometrik, istatistiksel yöntemleri ve veri analizi yöntemlerini uygular.

3

İlgili akademik, mesleki, bölgesel ve global ağların içinde yer alır bu ağları etkin olarak kullanır.

4

Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk bilincine sahip olur ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek aktiviteler düzenler.

5

İhtiyaç duyduğu bilgiye erişmek için eğitim sürecinde edindiği ile kişisel bilgi birikimini sentezler.

6

Eleştirel ve analitik düşünme becerisi ile kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenme sürecini yönlendirir.

X
7

Toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleyebilmek için gerekli becerilere sahiptir.

X
8

Üniversitede edindiği birikimini bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir ve toplumun farklı katmanlarına iletir.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak ekonomi ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar .("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.