ECON 216 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Matematiksel İktisat II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 216
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı ekonomide kullanılan dinamik analizin temel esaslarını öğrencilere tanıtmaktır. Özellikle, sürekli ve ayrık zaman metotları üzerinde durulucaktır. Birinic ve yüksek derece diferansiyel ve difereans denklemlerinin öğrenilmesi ile elde edilen araçlarla, dinamik denklemler sistemi ele alınarak denge analizi yapılması sağlanacaktır. Son olarak, dinamik optimizasyon ve özellikle optimal kontrol teorisi öğretilecektir. Tüm bunlar ekonomide kullanılan çeşitli dinamik modellere uygulanarak ele alınacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. ve 2. dereceden diferansiyel denklemleri çözebilecektir.
  • 1. ve 2. dereceden diferans denklemleri çözebilecektir.
  • Dinamik denklem sistemlerini çözebilecektir.
  • Bir dinamik sistemin denge analizini yapabilecektir.
  • Dinamik denklem sonucunun denge durumuna yanaşıp yanaşmadığını analiz edebilecektir.
  • Faz grafikleri çizebilecektir.
Ders Tanımı

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Optimizasyon Chiang (2005) Chapter 11
2 Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Optimizasyon: Ekonomik Örnekler Chiang (2005) Chapter 11
3 Kısıtlı Optimizasyona Giriş Chiang (2005) Chapter 12
4 Lagrange Çarpanı ve Kısıtlı Optimizasyon Chiang (2005) Chapter 12
5 Lagrange Çarpanı ve Kısıtlı Optimizasyon: Ekonomik Uygulamalar Chiang (2005) Chapter 13
6 Kısıtlı Optimizasyon: Zarf Teoremi ve Ekonomik Uygulamalar Chiang (2005) Chapter 13
7 Kısıtlı Optimizasyon ve Kuhn Tucker Koşulu Chiang (2005) Chapter 13
8 Ara Sınav
9 Ekonomik Dinamikler ve Integral Hesabı Chiang (2005) Chapter 14
10 Birinci Derece Diferansiyel Denklemler Chiang (2005) Chapter 15
11 İkinci Derece Diferansiyel Denklemler Chiang (2005) Chapter 16
12 Birinci Derece Fark Denklemleri Chiang (2005) Chapter 17
13 İkinci Derece Fark Denklemleri Chiang (2005) Chapter 19
14 Ara Sınav
15 Diferansiyel ve Diferans Denklemler Sistemi: Denge Analizi Chiang (2005) Chapter 19
16 Optimal Kontrol Teorisi ve Ekonomik Uygulamalar Chiang (2005) Chapter 20

 

Ders Kitabı

Chiang (2005)

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
22
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
4
8
32
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
19
38
Final Sınavı
1
14
14
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İktisat alanına özgü temel kavramların, teorilerin, ilkelerin ve araştırma yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

X
2

İktisadi verileri toplar, işler ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırmalar yapmak için uygun matematiksel, ekonometrik, istatistiksel yöntemleri ve veri analizi yöntemlerini uygular.

3

İlgili akademik, mesleki, bölgesel ve global ağların içinde yer alır bu ağları etkin olarak kullanır.

4

Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk bilincine sahip olur ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek aktiviteler düzenler.

5

İhtiyaç duyduğu bilgiye erişmek için eğitim sürecinde edindiği ile kişisel bilgi birikimini sentezler.

6

Eleştirel ve analitik düşünme becerisi ile kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenme sürecini yönlendirir.

7

Toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleyebilmek için gerekli becerilere sahiptir.

8

Üniversitede edindiği birikimini bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir ve toplumun farklı katmanlarına iletir.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak ekonomi ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar .("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.