ECON 440 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Ekonomisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 440
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  ECON 211 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ECON 212 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ECON 301 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Sağlık ekonomisi sağlık piyasasındaki kaynakların en verimli şekilde kullanım ve paylaşımını çalışan bir bilim dalıdır. Bu ders öğrencilere mikroekonomik araçların ve teorilerin sağlık ve tıp hizmetlerindeki sorunları incelemekte nasıl kullanılacağını öğretme amacını güder.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mikroekonominin temel araçlarını ve tekniklerini sağlık piyasasına uygulayabileceklerdir.
  • Sağlık ekonomisi literatürünü ders içerikleri çerçevesinde detaylı şekilde araştırma becerisi edineceklerdir.
  • Sağlık hizmetleri piyasasında süregelen kurumsal değişiklikleri ve sebeplerini açıklayabileceklerdir.
  • Çeşitli sağlık sistemlerindeki güncel problemlerin sebeplerini açıklayabilecekler ve bu problemlere çözüm önerisi getirebileceklerdir.
  • Sağlık politikalarının ve reformlarının ekonomik boyutunu değerlendirebileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, sağlık hizmetlerini ve özelliklerini bir ticari mal olarak görerek sağlık ve tıp hizmetlerinin talebini, sağlık hizmeti sağlayıcılarının – hastaneler ve tıp doktorlarının davranışlarının ekonomik açıklamalarını, sağlık sigortası piyasasının işleyişini, Türkiye’deki, Amerika’daki, Avrupa’daki ve diğer bazı ülkelerdeki sağlık hizmetleri sisteminin finansmanını incelemektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık Ekonomisinin Temel ilkelerine Ana Kavramlarla Giriş
2 Performans Değerlendirme
3 Finansal Kaynakların Dağıtımı
4 Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sistemi ve İstenen Son Noktolara Ulaşmada Teşviklerin Rolü
5 Konuların Gözden Geçirilmesi
6 Ara sınav
7 Sağlık Hizmeti Sistemleri
8 Proje Sunumları: Ülkelerin Sağlık Hizmeti Sistemlerinin Analizi
9 Ekonomik Değerleme Teknikleri (maliyet etkinliği analizi ve modellemesi, fayda-maliyet modellemesi, opsiyon değerlemesi ve maliyet etkinliği analizi, QALYs ve DALYS gibi ilgili ölçümler açısından sağlık faydasının ölçümlenmesi)
10 Marjinal Analiz
11 Karar Verme Analizi -
12 Ekonomik Değerlendirmenin Rolü ve Sağlık Hizmetlerinde Karar Verme Sürecinde Önceliklerin Belirlenmesi -
13 Dönemin Gözden Geçirilmesi
14 Dönemin Gözden Geçirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Health Economics, Charles E. Phelps, Addison Wesley; 5th edition (2012). Pearson Press
Önerilen Okumalar/Materyaller The Economics of Health and Health Care, Sherman Folland, Allen Goodman, Miron Stano, Prentice Hall; 6th edition (August 9, 2009) The Handbook of Health Economics, Anthony J. Culyer and Joseph P. Newhouse, eds., Elsevier Science, 2000.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
171

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İktisat alanına özgü temel kavramların, teorilerin, ilkelerin ve araştırma yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

X
2

İktisadi verileri toplar, işler ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırmalar yapmak için uygun matematiksel, ekonometrik, istatistiksel yöntemleri ve veri analizi yöntemlerini uygular.

X
3

İlgili akademik, mesleki, bölgesel ve global ağların içinde yer alır bu ağları etkin olarak kullanır.

X
4

Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk bilincine sahip olur ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek aktiviteler düzenler.

5

İhtiyaç duyduğu bilgiye erişmek için eğitim sürecinde edindiği ile kişisel bilgi birikimini sentezler.

6

Eleştirel ve analitik düşünme becerisi ile kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenme sürecini yönlendirir.

X
7

Toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleyebilmek için gerekli becerilere sahiptir.

X
8

Üniversitede edindiği birikimini bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir ve toplumun farklı katmanlarına iletir.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak ekonomi ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar .("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.