ECON 428 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çalışma Ekonomisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 428
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
  ECON 211 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Ekonomi bir toplumun sınırsız istek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere elindeki kısıtlı üretim kaynaklarını nasıl tahsis ettiğini inceler. İşgücü bu kısıtlı kaynaklardan bir tanesidir, dolayısıyla çalışma ekonomisi ekonomi biliminin içinde ayrı bir dal olarak gelişmiştir. Bu ders öğrencileri çalışma ekonomisinin temel konuları, fikirleri, ve metodolojileri ile tanıştıracaktır. Derste hem şeçilmiş konularda önde gelen amprik çalışmalar hem de Türkiye’deki işgücü piyasasını ilgilendiren konular ele alınacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşgücü piyasalarının dinamiklerini açıklayabilecektir.
  • İdeal çalışma ve serbest zaman seçimiyle ilgili teorileri karşılaştırabilecektir.
  • Bir ülkenin nüfusunun ve demografik yapısının işgücü piyasası üzerindeki etkilerini açıklayabilecektir.
  • Beşeri sermayenin ekonomiler için niye önemli olduğunu açıklayabilecektir.
  • Bireylerin farklı eğitim süresi edinimlerinin altında yatan nedenleri açıklayabilecektir.
  • İşgücü talebinin, işgücü arzının ve işgücü piyasalarında dengenin belirleyicilerini analiz edebilecektir.
  • Sendikaların işgücü piyasalarındaki rolünü ve toplu pazarlığın önemini tartışabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders öğrencileri çalışma ekonomisinin ana konuları, fikirleri ve metodolojileri ile tanıştırmayı amaçlamaktadır. Derste, nüfus, beşeri sermaye ve göç konularına vurgu yapılarak işgücü arzı teorisi, işgücüne olan talep, ücretlerin belirlenmesi, işgücünün bölüşümü, gelir dağılımı, ve işçi sendikaları ve bunların ekonomik etkileri konuları işlenecektir. Bu konular incelenirken  Türkiye’deki işgücü piyasası da ele alınacaktır. Ayrıca, işsizlik ve ücret farklılıkları gibi konularda yapılmış olan başlıca amprik araştırmalar tartışılarak öğrencileri işgücü piyasası verileri ve çalışma ekonomisi metodolojileriyle tanıştırmak amaçlanmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Borjas Chap 1
2 İşgücü Piyasasına Bakış Ehrenberg&Smith Chap 2
3 İşgücü Talebi Borjas Chap 4
4 İşgücü Talep Esneklikleri Borjas Chap 4
5 İşgücü Maliyetleri ve Talebe Etkileri Ehrenberg&Smith Chap 5
6 İşgücü Arzı Borjas Chap 2
7 İşgücü Arzı Borjas Chap 3
8 Ücret Farklarını Telaffi Borjas Chap 6
9 İnsan Kaynağı Yatırımları Borjas Chap 7
10 İşgücünde Toplumsal Cinsiyet Ehrenberg&Smith Chap 12
11 İşgücü Hareketliliği Borjas Chap 9
12 Ücret ve Üretkenlik Borjas Chap 12
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Borjas, G:J., Labor Economics

Önerilen Okumalar/Materyaller

Ehrenberg and Smith, Modern Labor Economics, 8th .ed

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
18
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
15
Proje
1
10
10
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
130

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İktisat alanına özgü temel kavramların, teorilerin, ilkelerin ve araştırma yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

X
2

İktisadi verileri toplar, işler ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırmalar yapmak için uygun matematiksel, ekonometrik, istatistiksel yöntemleri ve veri analizi yöntemlerini uygular.

X
3

İlgili akademik, mesleki, bölgesel ve global ağların içinde yer alır bu ağları etkin olarak kullanır.

X
4

Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk bilincine sahip olur ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek aktiviteler düzenler.

5

İhtiyaç duyduğu bilgiye erişmek için eğitim sürecinde edindiği ile kişisel bilgi birikimini sentezler.

6

Eleştirel ve analitik düşünme becerisi ile kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenme sürecini yönlendirir.

X
7

Toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleyebilmek için gerekli becerilere sahiptir.

X
8

Üniversitede edindiği birikimini bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir ve toplumun farklı katmanlarına iletir.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak ekonomi ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar .("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.