ECON 424 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Türkiye Ekonomisinde Güncel Sorunlar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 424
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
  ECON 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ECON 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı Türkiye ekonomisinin kronik sorunlarını tespit etmek ve derinlemesine incelemek üzere bir pencere açmak ve bu sorunların nitelik ve sonuçlarını ampirik ve kuramsal açıdan analiz etmek için gerekli araçları sunmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türkiye ekonomisinin yapısal özelliklerini açıklayabilecektir.
  • Diğer gelişen ekonomilerle karşılaştırıldığında Türkiye ekonomisinin avantaj ve dezavantajlarını açıklayabilecektir.
  • Enformel faaliyet ve istihdamın Türkiye ekonomisindeki önemli yerini ve sonuçlarını değerlendirebilecektir.
  • Türkiye ekonomisinin güncel kısıtlarını küresel ekonomiyle gerçekleştirilen uyum ve uyumsuzlukla, özellikle sermaye ve ticaret ağları içindeki bağımlı rolle ilişkilendirebilecektir.
  • Ders konularından biri hakkında analitik bir makale yazabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste Türkiye ekonomisinin yapısal özellikleri tartışılacaktır. Güncel sorunlar derinlemesine incelenecektir. Bu sorunlar ve süreçler inişli çıkışlı büyüme performansı, kredi piyasaları, istihdam ve işsizlik, enformel sektör, sanayileşme, özelleştirme, kurumsal finansman, uluslarası ekonomi ve krizler ve AB'ye giriş gibi ana başlıklardan oluşmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Büyüme ve Bölüşüm Dinamikleri Pamuk, Şevket (2007), “Economic Change in Twentieth Century Turkey: Is the Glass More than Half Full?”, American University in Paris, Working Paper Series, No: 41 İsmihan, Mustafa and MetinÖzcan, Kıvılcım  (2006), “The Growth Performance of the Turkish Economy: 19602004\", mimeo
3 Devam.. Taymaz ve Suicmez (2005), “Turkiye'de Verimlilik, Buyume ve Kriz”, Turkiye Ekonomi Kurumu Tartisma Metni, 2005/4Boratav et. al. (2000), “Globalization, Distribution and Social Policy: Turkey, 19801998”, CEPA Working Paper Series, No: 20
4 Sanayileşme Şenses, Fikret ve Taymaz, Erol (2003), “Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor, Ne Olmalı?”, ERC Working Papers in Economics, 03/01 Rodrik, Dani (2005), “Notes on Trade and Industrialization Policy, in Turkey and Elsewhere”, METU Studies in Development, Vol. 32, pp. 259274
5 Sermaye Birikimi ve Yatırımlar Somel, Cem (2003), “Estimating the Surplus in the Periphery: an Application to Turkey”, Cambridge Journal of Economics, Vol. 27:6, pp. 919933 Eres, Benan (2005), “Capital Accumulation and the Development of a Financial System: The Turkish Example”, RRPE, Vol. 37:3, 320328
6 İstihdam ve İşşizlik
7 MIDTERM EXAMVize Sınavı
8 Informality in TurkeyEnformel Sektör Brook, AnnieMarie and Whitehouse, Edwards (2006), “The Turkish Pension System: Further Reforms to Help Solve Informality Problem”, OECD Economics Department Working Paper, No: 29 Bulutay, Tuncer and Taştı, Recep (2002), “Informal Sector in Turkish Labor Market”, Turkish Economic Association Discussion Paper, 2004/22
9 Kredi Piyasaları ve Şirket Finansmanı Çavuşoğlu, Tarkan (2002), “Credit Transmission Mechanism in Turkey: An empirical investigation”, ERC Working Paper Series, 02/03 Ardıç, Oya Pınar and Damar, Evren (2006), “Financial Deepening and Economic Growth: Evidence from Turkey”, Boğaziçi University Economics Department Discussion Paper Series Gezici, Armağan (2006), “Investment Under Liberalization: Channels of Uncertainty and Liquidity”, mimeo Duman, Alper (2009), Asset Inequality, Relative Efficieny of Formal Credit Markets and Choice of Organizational Form  İzmir University of Economics, Department of Economics Wroking Paper Series, 0908
10 Özelleştirme Yeldan, Erinç (2005), “Assessing the Privatization Experience in Turkey”, Economy Policy Institute Report SimgaMugan, Can and Yüce, Ayşe (2003), “Privatization in Emerging Markets: The case of Turkey”, Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 39:5, pp. 83110
11 Kurumsal Yönetişim ve Örütlenme Biçimleri Yurtoğlu, Buçin (2000), “Ownership, Control and Performance of Turkish Listed Firms”, Empirica, 27, pp. 193222 Ozcan, Gul Berna and Cokgezen, Murat (2003) “The Limits to Alternative Forms of Capitalization: The case of Anatolian holding companies”, World Development, Vol. 31: 12 pp. 20612084 Duman, Alper and Efe Postalcı (2009), Corporate Governance Networks in Turkey, Izmir University of Economics, Department of Economics, Working Paper Series, 0904
12 Krizler Ekinci, Nazım and Ertürk, Korkut (2004), “Turkish Currency Crisis 20001 Revisited”, CEPA Working Paper Series, 200401 Akyüz, Yılmaz and Boratav, Korkut (2003), “The Making of the Turkish Financial Crisis”, World Development, Vol. 31:9, pp. 1549 1566
13 Avrupa Birliği, Sermaye Akımları, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Onaran, Ozlem (2006), “Speculation ledgrowth and fragility in Turkey: Does EU make a difference or can it happen again?”, University of Vienna Working Paper Series, No: 93 Taymaz Erol and Ozler, Sule (2004), “Labor Market Policies and EU Accession: Problems and Prospects for Turkey”,  ERC Working Paper Series, 04/05
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Ziya Öniş and Fikret Şenses (eds), Turkey and the Global Economy: The New Phase of NeoLiberal Restructuring and Integration in the PostCrisis Era, Routledge, Oxford and New York, September, 2009.
Önerilen Okumalar/Materyaller Yukarıda istelen çeşitli makale ve kitap bölümleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
3
75
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
3
12
36
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
134

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İktisat alanına özgü temel kavramların, teorilerin, ilkelerin ve araştırma yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

X
2

İktisadi verileri toplar, işler ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırmalar yapmak için uygun matematiksel, ekonometrik, istatistiksel yöntemleri ve veri analizi yöntemlerini uygular.

X
3

İlgili akademik, mesleki, bölgesel ve global ağların içinde yer alır bu ağları etkin olarak kullanır.

X
4

Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk bilincine sahip olur ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek aktiviteler düzenler.

X
5

İhtiyaç duyduğu bilgiye erişmek için eğitim sürecinde edindiği ile kişisel bilgi birikimini sentezler.

6

Eleştirel ve analitik düşünme becerisi ile kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenme sürecini yönlendirir.

X
7

Toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleyebilmek için gerekli becerilere sahiptir.

X
8

Üniversitede edindiği birikimini bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir ve toplumun farklı katmanlarına iletir.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak ekonomi ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar .("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.