ECON 418 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Oyun Teorisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 418
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  ECON 100 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veya ECON 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veya ECON 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veya GEEC 203 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders stratejik ilişkilerin çıktıları etkilediği durumlarda; hangi sonuçların oluşabileceğini ve bu sonuçların oluşma sebeplerinin arkasındaki düşünce sistemini incelemektedir. Bu amaçla stratejik durumlar, statik ve dinamik olarak sınıflanrılıdıktan sonra, oyuncuların ulaşabildikleri bilgi yapısına göre tekrar kategorize edilerek incelenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Nash dengesi, domine edilen stratejilerin elimine edilmesi, alt oyun mükemmel dengesi, geriye dönük indüksiyon gibi başlıca oyun teorisi denge kavramlarını açıklayabilecektir.
  • Statik ve dinamik oyunların olası sonuçları hakkında çıkarımda bulunabilecektir.
  • Oligopolistik pazar yapılarında şirketlerin stratejik etkileşimlerini oyun teorisi kapsamında modelliyebilecektir.
  • Oligopolistik pazar yapılarında şirketlerin stratejik etkileşimlerinin sonuçlarını oyun teorisi kapsamında tahmin edebilecektir.
  • Müzayede teorisi ve çıkarımlarını açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Ders,günlük yaşamda hergün alınan stratejik kararların analizini kapsamaktadır.Çoğu zaman,insanlar ve firmalar yarış içindedir ve çıkarlarını korumak için stratejik hareket etmek durumundadırlar.Stratejik hareket etmek, başkalarının varlığını kabul etmek ve karar verme sürecinde onların kararlarını da göz önünde bulundurmak demektir.Bizim için en iyi olan,birlikte yaşadığımız bir başkasına zarar verebilir.Olması gereken,mevcut koşullar altında faydayı maksimize eden en iyi çözümü bulmaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oyun Teorisine Giriş
2 Eksiksiz Bilgiyle Statik Oyunlar: Nash Dengesi, Domine Edilen Stratejilerin Eliminasyonu Yöntemi Game Theory for Applied Economists Chp:1
3 Eksiksiz Bilgiyle Statik Oyunlar: Karışık Nash Dengesi Game Theory for Applied Economists Chp:1
4 Eksiksiz Bilgiyle Statik Oyunlar: Uygulama Game Theory for Applied Economists Chp:1
5 Eksiksiz Bilgiyle Statik Oyunlar: Uygulama Game Theory for Applied Economists Chp:1
6 Ara Sınav 1
7 Eksiksiz Bilgiyle Dinamik Oyunlar Game Theory for Applied Economists Chp:2
8 Eksiksiz Bilgiyle Dinamik Oyunlar
9 Eksik Bilgili Statik Oyunlar Game Theory for Applied Economists Chp:3
10 Eksik Bilgili Statik Oyunlar Game Theory for Applied Economists Chp:3
11 Eksik Bilgili Statik Oyunlar Game Theory for Applied Economists Chp:3
12 Ara Sınav 2
13 Eksik Bilgili Dinamik Oyunlar Game Theory for Applied Economists Chp:4
14 Eksik Bilgili Dinamik Oyunlar Game Theory for Applied Economists Chp:4
15 Eksik Bilgili Dinamik Oyunlar Game Theory for Applied Economists Chp:4
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Game Theory for Applied Economists, Robert Gibbons, Princeton University Press.
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
20
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
6
30
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
25
50
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İktisat alanına özgü temel kavramların, teorilerin, ilkelerin ve araştırma yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

X
2

İktisadi verileri toplar, işler ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırmalar yapmak için uygun matematiksel, ekonometrik, istatistiksel yöntemleri ve veri analizi yöntemlerini uygular.

3

İlgili akademik, mesleki, bölgesel ve global ağların içinde yer alır bu ağları etkin olarak kullanır.

4

Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk bilincine sahip olur ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek aktiviteler düzenler.

5

İhtiyaç duyduğu bilgiye erişmek için eğitim sürecinde edindiği ile kişisel bilgi birikimini sentezler.

6

Eleştirel ve analitik düşünme becerisi ile kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenme sürecini yönlendirir.

X
7

Toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleyebilmek için gerekli becerilere sahiptir.

8

Üniversitede edindiği birikimini bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir ve toplumun farklı katmanlarına iletir.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak ekonomi ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar .("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.