ECON 418 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Oyun Teorisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 418
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  ECON 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ECON 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders stratejik ilişkilerin çıktıları etkilediği durumlarda; hangi sonuçların oluşabileceğini ve bu sonuçların oluşma sebeplerinin arkasındaki düşünce sistemini incelemektedir. Bu amaçla stratejik durumlar, statik ve dinamik olarak sınıflanrılıdıktan sonra, oyuncuların ulaşabildikleri bilgi yapısına göre tekrar kategorize edilerek incelenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Nash dengesi, domine edilen stratejilerin elimine edilmesi, alt oyun mükemmel dengesi, geriye dönük indüksiyon gibi başlıca oyun teorisi denge kavramlarını açıklayabilecektir.
  • Statik ve dinamik oyunların olası sonuçları hakkında çıkarımda bulunabilecektir.
  • Oligopolistik pazar yapılarında şirketlerin stratejik etkileşimlerini oyun teorisi kapsamında modelliyebilecektir.
  • Oligopolistik pazar yapılarında şirketlerin stratejik etkileşimlerinin sonuçlarını oyun teorisi kapsamında tahmin edebilecektir.
  • Müzayede teorisi ve çıkarımlarını açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Ders,günlük yaşamda hergün alınan stratejik kararların analizini kapsamaktadır.Çoğu zaman,insanlar ve firmalar yarış içindedir ve çıkarlarını korumak için stratejik hareket etmek durumundadırlar.Stratejik hareket etmek, başkalarının varlığını kabul etmek ve karar verme sürecinde onların kararlarını da göz önünde bulundurmak demektir.Bizim için en iyi olan,birlikte yaşadığımız bir başkasına zarar verebilir.Olması gereken,mevcut koşullar altında faydayı maksimize eden en iyi çözümü bulmaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oyun Teorisine Giriş
2 Eksiksiz Bilgiyle Statik Oyunlar: Nash Dengesi, Domine Edilen Stratejilerin Eliminasyonu Yöntemi Game Theory for Applied Economists Chp:1
3 Eksiksiz Bilgiyle Statik Oyunlar: Karışık Nash Dengesi Game Theory for Applied Economists Chp:1
4 Eksiksiz Bilgiyle Statik Oyunlar: Uygulama Game Theory for Applied Economists Chp:1
5 Eksiksiz Bilgiyle Statik Oyunlar: Uygulama Game Theory for Applied Economists Chp:1
6 Eksiksiz Bilgiyle Dinamik Oyunlar Game Theory for Applied Economists Chp:2
7 Eksiksiz Bilgiyle Dinamik Oyunlar Game Theory for Applied Economists Chp:2
8 Ara Sınav
9 Eksik Bilgili Statik Oyunlar Game Theory for Applied Economists Chp:3
10 Eksik Bilgili Statik Oyunlar Game Theory for Applied Economists Chp:3
11 Eksik Bilgili Statik Oyunlar Game Theory for Applied Economists Chp:3
12 Eksik Bilgili Dinamik Oyunlar Game Theory for Applied Economists Chp:3
13 Eksik Bilgili Dinamik Oyunlar Game Theory for Applied Economists Chp:4
14 Eksik Bilgili Dinamik Oyunlar Game Theory for Applied Economists Chp:4
15 Tekrar Game Theory for Applied Economists Chp:4
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Game Theory for Applied Economists, Robert Gibbons, Princeton University Press.
Önerilen Okumalar/Materyaller H. Scott Bierman and Luis Fernandez (1998) Game Theory with Economic Applications, Addison Wesley Press: Second Addition, USAAvinash K. Dixit and Barry J. Nalebuff (2002), Stratejik Düşünme, Sabancı University Press: Istanbul (Turkish Translation by Nermin Arık),John S. McGee (1988), Industrial Organization, Prentice Hall Press, USARobert S. Pindyck and Daniel Rubinfeld (1992), Microeconomics, McMillan: Second Addition, New York, USA (Game Theory Chapters Only)Orhan Çoban (2003) Endüstri İktisadı ve Oyun Teorisi: Rekabetin Analitik Bir İncelemesi, Ekin Press, Istanbul, Turkey

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
23
Final Sınavı
1
30
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak. X
2 Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi ve problem çözme yeteneğini gazete, dergi yazısı, oturum, panel gibi ortamlarda ve bunların sanal (internet) denklerinde paylaşabilecek yazma, yazılım kullanma ve sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak.
3 Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel, ve global ağların içinde yer almak, bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak.
4 Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek/yönlendirebilecek aktiviteleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübeye ve yetiye sahip olmak.
5 Eğitim sürecinde edindiği bilgileri iş yaşamı ve kendi yaşamında edindiği bilgilerle beraber değerlendirerek, kendisine gerekli olan bilgilerin bir sentezini yapabilmek.
6 Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek. X
7 Ekonomik aktör ve ilişkilerin yerel, ülke ve küresel düzeyde tanımlanması, bunlar hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak.
8 Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu unutmayarak toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleme becerisine sahip olmak ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açık olmak. X
9 Üniversitede edindiği birikimi bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve toplumun farklı katmanlarına iletebilmek.
10 Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. X
11 Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
12 Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest