ECON 450 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kültürel Ekonomi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 450
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Kültürel ekonomi dersi, kültür mirası, gösteri sanatları ve diğer tüm yaratıcı sanatların girdi ve çıktılarından oluşan kültür endüstrilerinin üretici, tüketici, devlet ve özel sektör davranışları ele alınarak ekonomik açıdan analiz edilmesini amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; • Kültürle kalkınma arasındaki ilişkiyi tartışabilir. • Kültüre olan arz ve talebi açıklayabilir. • Kültür sektörünün özelliklerini sıralayabilir. • Mikro iktisat yöntemlerinin kültür sektörüne ve kültür mallarınaa uygulayabilir. • Kültür mallarının özellklerini tanımlayabilir.
  • • Kültürle kalkınma arasındaki ilişkiyi tartışabilir.
  • Kültürle kalkınma arasındaki ilişkiyi tartışabilir.
  • Kültüre olan arz ve talebi açıklayabilir.
Ders Tanımı

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Chapter 1
2 Kültür-Sanat Piyasasına Genel Bakış Chapter 2
3 Kültür-Sanat Piyasasında Büyüme Chapter 3
4 Kültür-Sanat Arz ve Talebinin Mikroekonomisi: Tüketici Talebi Chapter 4
5 Kültür-Sanat Talebinin Karakteristikleri ve Politika Uygulamaları Chapter 5
6 Gösteri Sanatlarında Üretim Chapter 6
7 Gösteri Sanatlarında Firmalar ve Piyasalar Chapter 7
8 Kültür-Sanatta Verimlilik ve Finansal Sorunlar Chapter 8
9 Ara sınav
10 Kültür-Sanatta Kamu Politikası: Devlet Sanatı Teşvik Etmeli midir? Chapter 11
11 ABD ve Kanada’da Kültür-Sanata Kamu ve Özel Sektör Desteği Chapter 12
12 Batı Avrupa’da Kültür-Sanata Kamu ve Özel Sektör Desteği Chapter 12
13 Türkiye’de Kültür-Sanata Doğrudan Kamu Desteği
14 Kültür-Sanat, Ekonomi ve Toplum: Eğitim ve İstihdam Yönünden Kültür- Sanat Chapter 14
15 Yerel Ekonomide Kültür-Sanatın Rolü Chapter 15
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

The Economics of Art and Culture, 2nd Edition by James Heilbrun and Charles M. Gray (2001). 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Sacit Hadi Akdede –Devlet Sanat İlişkisi (State Art Relations) 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
18
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İktisat alanına özgü temel kavramların, teorilerin, ilkelerin ve araştırma yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

X
2

İktisadi verileri toplar, işler ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırmalar yapmak için uygun matematiksel, ekonometrik, istatistiksel yöntemleri ve veri analizi yöntemlerini uygular.

X
3

İlgili akademik, mesleki, bölgesel ve global ağların içinde yer alır bu ağları etkin olarak kullanır.

X
4

Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk bilincine sahip olur ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek aktiviteler düzenler.

X
5

İhtiyaç duyduğu bilgiye erişmek için eğitim sürecinde edindiği ile kişisel bilgi birikimini sentezler.

X
6

Eleştirel ve analitik düşünme becerisi ile kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenme sürecini yönlendirir.

X
7

Toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleyebilmek için gerekli becerilere sahiptir.

X
8

Üniversitede edindiği birikimini bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir ve toplumun farklı katmanlarına iletir.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak ekonomi ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar .("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.