ECON 211 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mikroekonomi Teorisi I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 211
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  MATH 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve MATH 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ECON 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Mikroekonomi bir toplumun sınırsız istek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere elindeki kısıtlı üretim kaynaklarını nasıl tahsis ettiğini inceler. Bir piyasada tüketici ve üreticilerin birbiriyle etkileşiminin, fiyatları ve mal ve servislerin üretiminin nasıl belirlendiğini inceler. Bu ders bireysel ekonomik ünitelerin, özellikle tüketicilerin, ekonomik karakteristiklerini ve davranışlarını inceleyecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tüketici davranışını ve dolayısıyla piyasanın talep tarafını açıklayabilecektir.
  • Değişik tüketici tercihlerini açıklayabilecektir.
  • Kayıtsızlık eğrilerini vasıtasıyla fayda kavramını tanımlayabilecektir.
  • Tüketici faydasını maksimize eden ideal tüketici tercihini açıklayabilecektir.
  • Tüketici talebinin gelir ve ikame etkilerini Slutsky denklemi yardımıyla analiz edebilecektir.
  • Bir malın piyasa talebini ve o mal için piyasada oluşan dengeyi açıklayabilecektir.
  • Karmaşık matematik problemlerini çözebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders orta düzeyde mikroekonomi teori ve uygulaması içermektedir. Tüketici teorisi detaylı bir şekilde incelenecektir. Bu derste incelenecek olan konular şunlardır: bütçe kısıtı, tercihler, fayda, seçim, talep, Slutsky denklemi, satın alma ve satma, tüketici artığı, piyasa talebi, ve piyasada denge.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Başlangıç Varian, Hal, Intermediate Microeconomics, Chapter 1 (W. W. Norton & Company, 7th edition)
2 Bütçe Kısıtı Varian, Hal, Intermediate Microeconomics, Chapter 2 (W. W. Norton & Company, 7th edition)
3 Tercihler Varian, Hal, Intermediate Microeconomics, Chapter 3 (W. W. Norton & Company, 7th edition)
4 Tercihler Varian, Hal, Intermediate Microeconomics, Chapter 3 (W. W. Norton & Company, 7th edition)
5 Fayda Varian, Hal, Intermediate Microeconomics, Chapter 4 (W. W. Norton & Company, 7th edition)
6 Seçim Varian, Hal, Intermediate Microeconomics, Chapter 5 (W. W. Norton & Company, 7th edition)
7 1. vize
8 Talep Varian, Hal, Intermediate Microeconomics, Chapter 6 (W. W. Norton & Company, 7th edition)
9 Slutsky Denklemi Varian, Hal, Intermediate Microeconomics, Chapter 8 (W. W. Norton & Company, 7th edition)
10 İzlenen Tercihler Varian, Hal, Intermediate Microeconomics, Chapter 7 (W. W. Norton & Company, 7th edition)
11 Satın alma ve Satma Varian, Hal, Intermediate Microeconomics, Chapter 9 (W. W. Norton & Company, 7th edition)
12 2. vize
13 Tüketici Artığı Varian, Hal, Intermediate Microeconomics, Chapter 14 (W. W. Norton & Company, 7th edition)
14 Piyasa Talebi Varian, Hal, Intermediate Microeconomics, Chapter 15 (W. W. Norton & Company, 7th edition)
15 Denge Varian, Hal, Intermediate Microeconomics, Chapter 16 (W. W. Norton & Company, 7th edition)
16 3. vize

 

Ders Kitabı Varian, Hal, Intermediate Microeconomics, W. W. Norton & Company, 8th edition, 2010
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
15
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
3
75
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
22
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
11
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
3
25
Final Sınavı
    Toplam
220

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak. X
2 Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi ve problem çözme yeteneğini gazete, dergi yazısı, oturum, panel gibi ortamlarda ve bunların sanal (internet) denklerinde paylaşabilecek yazma, yazılım kullanma ve sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak.
3 Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel, ve global ağların içinde yer almak, bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak.
4 Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek/yönlendirebilecek aktiviteleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübeye ve yetiye sahip olmak.
5 Eğitim sürecinde edindiği bilgileri iş yaşamı ve kendi yaşamında edindiği bilgilerle beraber değerlendirerek, kendisine gerekli olan bilgilerin bir sentezini yapabilmek.
6 Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek.
7 Ekonomik aktör ve ilişkilerin yerel, ülke ve küresel düzeyde tanımlanması, bunlar hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak. X
8 Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu unutmayarak toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleme becerisine sahip olmak ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açık olmak. X
9 Üniversitede edindiği birikimi bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve toplumun farklı katmanlarına iletebilmek.
10 Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. X
11 Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
12 Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest