ECON 211 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mikroekonomi Teorisi I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 211
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  MATH 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve MATH 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ECON 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Mikroekonomi bir toplumun sınırsız istek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere elindeki kısıtlı üretim kaynaklarını nasıl tahsis ettiğini inceler. Bir piyasada tüketici ve üreticilerin birbiriyle etkileşiminin, fiyatları ve mal ve servislerin üretiminin nasıl belirlendiğini inceler. Bu ders bireysel ekonomik ünitelerin, özellikle tüketicilerin, ekonomik karakteristiklerini ve davranışlarını inceleyecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tüketici davranışını ve dolayısıyla piyasanın talep tarafını açıklayabilecektir.
  • Değişik tüketici tercihlerini açıklayabilecektir.
  • Kayıtsızlık eğrilerini vasıtasıyla fayda kavramını tanımlayabilecektir.
  • Tüketici faydasını maksimize eden ideal tüketici tercihini açıklayabilecektir.
  • Tüketici talebinin gelir ve ikame etkilerini Slutsky denklemi yardımıyla analiz edebilecektir.
  • Bir malın piyasa talebini ve o mal için piyasada oluşan dengeyi açıklayabilecektir.
  • Karmaşık matematik problemlerini çözebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders orta düzeyde mikroekonomi teori ve uygulaması içermektedir. Tüketici teorisi detaylı bir şekilde incelenecektir. Bu derste incelenecek olan konular şunlardır: bütçe kısıtı, tercihler, fayda, seçim, talep, Slutsky denklemi, satın alma ve satma, tüketici artığı, piyasa talebi, ve piyasada denge.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Başlangıç Varian, Hal, Intermediate Microeconomics, Chapter 1 (W. W. Norton & Company, 7th edition)
2 Bütçe Kısıtı Varian, Hal, Intermediate Microeconomics, Chapter 2 (W. W. Norton & Company, 7th edition)
3 Tercihler Varian, Hal, Intermediate Microeconomics, Chapter 3 (W. W. Norton & Company, 7th edition)
4 Tercihler Varian, Hal, Intermediate Microeconomics, Chapter 3 (W. W. Norton & Company, 7th edition)
5 Fayda Varian, Hal, Intermediate Microeconomics, Chapter 4 (W. W. Norton & Company, 7th edition)
6 Seçim Varian, Hal, Intermediate Microeconomics, Chapter 5 (W. W. Norton & Company, 7th edition)
7 Talep Varian, Hal, Intermediate Microeconomics, Chapter 6 (W. W. Norton & Company, 7th edition)
8 Talep Varian, Hal, Intermediate Microeconomics, Chapter 6 (W. W. Norton & Company, 7th edition)
9 Ara sınav
10 Slutsky Denklemi Varian, Hal, Intermediate Microeconomics, Chapter 8 (W. W. Norton & Company, 7th edition)
11 İzlenen Tercihler Varian, Hal, Intermediate Microeconomics, Chapter 7 (W. W. Norton & Company, 7th edition)
12 Satın alma ve Satma Varian, Hal, Intermediate Microeconomics, Chapter 9 (W. W. Norton & Company, 7th edition)
13 Tüketici Artığı Varian, Hal, Intermediate Microeconomics, Chapter 14 (W. W. Norton & Company, 7th edition)
14 Piyasa Talebi Varian, Hal, Intermediate Microeconomics, Chapter 15 (W. W. Norton & Company, 7th edition)
15 Denge Varian, Hal, Intermediate Microeconomics, Chapter 16 (W. W. Norton & Company, 7th edition)
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Varian, Hal, Intermediate Microeconomics, W. W. Norton & Company, 8th edition, 2010
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
18
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
35
35
Final Sınavı
1
45
45
    Toplam
176

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İktisat alanına özgü temel kavramların, teorilerin, ilkelerin ve araştırma yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

X
2

İktisadi verileri toplar, işler ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırmalar yapmak için uygun matematiksel, ekonometrik, istatistiksel yöntemleri ve veri analizi yöntemlerini uygular.

3

İlgili akademik, mesleki, bölgesel ve global ağların içinde yer alır bu ağları etkin olarak kullanır.

4

Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk bilincine sahip olur ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek aktiviteler düzenler.

5

İhtiyaç duyduğu bilgiye erişmek için eğitim sürecinde edindiği ile kişisel bilgi birikimini sentezler.

6

Eleştirel ve analitik düşünme becerisi ile kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenme sürecini yönlendirir.

7

Toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleyebilmek için gerekli becerilere sahiptir.

X
8

Üniversitede edindiği birikimini bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir ve toplumun farklı katmanlarına iletir.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak ekonomi ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar .("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.