ECON 330 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çevre Ekonomisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 330
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
  ECON 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ECON 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Çevresel amaçları tanımlarken ve politikaları uygularken kaçınılmaz temel ekonomik şartlar kıtlık ve seçimdir. Bu dersin amacı çevresel konularda ve özellikle çevresel politikaların oluşumunda ekonominin rolünü anlamaktır. Ders ayrıca hava, su, toprak kullanımı ve doğal çevre problemlerinin uygulamalarını vurgulamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Doğal ve çevresel sorunlar ve bunların nitelikleri üzerine farklı bakış açılarını tanımlamak ve tarif edebilmek.
  • Doğa ve çevre yönetimi politikalarını normatif kriterler aracılığı ile değerlendirebilmek.
  • Çevresel ürün ve hizmetleri değerlendirmek için kullanılan metodları tarif edebilmek.
  • Çevresel ürün ve hizmetleri değerlendirmek için gerekli metodları kullanabilmek.
  • Piyasa tabanlı doğa ve çevre politikası araçlarının (emisyon ücretlendirmesi gibi) çalışma prensiplerini anlamak ve tarif edebilmek.
Ders Tanımı Doğa ve çevreyi tehdit eden unsurların önemi ele alınacaktır. Dışsallık ve piyasa çöküşleri tartışılacaktır. Çevresel problemlerle ilgili çeşitli yasal ve piyasa bazlı yaklaşımlar ekonomik analiz araçları kullanılarak karşılaştırılıp değerlendirilecektir. Hava ve su kirliliği problemleri analiz edilecektir. Karbon vergileri, kirlilik kotaları ve izinleri ve diğer çevre düzenleme araçları gözden geçirilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Çevre Politikasının Keşfi Chapter 1
3 Pazarlar ve Fiyatlar Chapter 4
4 Çevreyi Değerlendirme Chapter 3
5 Dışsallık Chapter 4
6 Düzenlemeler ve Piyasa Çözümleri Chapter 5
7 Çevresel Riskler Chapter 6
8 Çevresel Riskler Chapter 6
9 Arasınav
10 Faydalar ve Maliyetler Chapter 7
11 Hava Kalitesi Chapter 16, 17, 18
12 Su Kalitesi Chapter 19
13 Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma Chapter 21
14 Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma Chapter 22, 23
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı Environmental and Natural Resource Economics, 8th Edition by Tom Tietenberg and Lynne Lewis. (2009)
Önerilen Okumalar/Materyaller Environmental Economics & Policy (6th Edition) by Tom Tietenberg and Lynne Lewis (2009)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
25
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak. X
2 Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi ve problem çözme yeteneğini gazete, dergi yazısı, oturum, panel gibi ortamlarda ve bunların sanal (internet) denklerinde paylaşabilecek yazma, yazılım kullanma ve sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak.
3 Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel, ve global ağların içinde yer almak, bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak.
4 Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek/yönlendirebilecek aktiviteleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübeye ve yetiye sahip olmak. X
5 Eğitim sürecinde edindiği bilgileri iş yaşamı ve kendi yaşamında edindiği bilgilerle beraber değerlendirerek, kendisine gerekli olan bilgilerin bir sentezini yapabilmek.
6 Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek. X
7 Ekonomik aktör ve ilişkilerin yerel, ülke ve küresel düzeyde tanımlanması, bunlar hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak. X
8 Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu unutmayarak toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleme becerisine sahip olmak ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açık olmak. X
9 Üniversitede edindiği birikimi bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve toplumun farklı katmanlarına iletebilmek.
10 Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. X
11 Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
12 Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest