ECON 330 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çevre Ekonomisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 330
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Çevresel amaçları tanımlarken ve politikaları uygularken kaçınılmaz temel ekonomik şartlar kıtlık ve seçimdir. Bu dersin amacı çevresel konularda ve özellikle çevresel politikaların oluşumunda ekonominin rolünü anlamaktır. Ders ayrıca hava, su, toprak kullanımı ve doğal çevre problemlerinin uygulamalarını vurgulamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Doğal ve çevresel sorunlar ve bunların nitelikleri üzerine farklı bakış açılarını tanımlamak ve tarif edebilmek.
  • Doğa ve çevre yönetimi politikalarını normatif kriterler aracılığı ile değerlendirebilmek.
  • Çevresel ürün ve hizmetleri değerlendirmek için kullanılan metodları tarif edebilmek.
  • Çevresel ürün ve hizmetleri değerlendirmek için gerekli metodları kullanabilmek.
  • Piyasa tabanlı doğa ve çevre politikası araçlarının (emisyon ücretlendirmesi gibi) çalışma prensiplerini anlamak ve tarif edebilmek.
Ders Tanımı Doğa ve çevreyi tehdit eden unsurların önemi ele alınacaktır. Dışsallık ve piyasa çöküşleri tartışılacaktır. Çevresel problemlerle ilgili çeşitli yasal ve piyasa bazlı yaklaşımlar ekonomik analiz araçları kullanılarak karşılaştırılıp değerlendirilecektir. Hava ve su kirliliği problemleri analiz edilecektir. Karbon vergileri, kirlilik kotaları ve izinleri ve diğer çevre düzenleme araçları gözden geçirilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Çevre Politikasının Keşfi Chapter 1
3 Pazarlar ve Fiyatlar Chapter 4
4 Çevreyi Değerlendirme Chapter 3
5 Dışsallık Chapter 4
6 Düzenlemeler ve Piyasa Çözümleri Chapter 5
7 Çevresel Riskler Chapter 6
8 Çevresel Riskler Chapter 6
9 Arasınav
10 Faydalar ve Maliyetler Chapter 7
11 Hava Kalitesi Chapter 16, 17, 18
12 Su Kalitesi Chapter 19
13 Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma Chapter 21
14 Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma Chapter 22, 23
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı Environmental and Natural Resource Economics, 8th Edition by Tom Tietenberg and Lynne Lewis. (2009)
Önerilen Okumalar/Materyaller Environmental Economics & Policy (6th Edition) by Tom Tietenberg and Lynne Lewis (2009)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
19
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
25
25
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
175

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İktisat alanına özgü temel kavramların, teorilerin, ilkelerin ve araştırma yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

X
2

İktisadi verileri toplar, işler ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırmalar yapmak için uygun matematiksel, ekonometrik, istatistiksel yöntemleri ve veri analizi yöntemlerini uygular.

3

İlgili akademik, mesleki, bölgesel ve global ağların içinde yer alır bu ağları etkin olarak kullanır.

4

Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk bilincine sahip olur ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek aktiviteler düzenler.

X
5

İhtiyaç duyduğu bilgiye erişmek için eğitim sürecinde edindiği ile kişisel bilgi birikimini sentezler.

6

Eleştirel ve analitik düşünme becerisi ile kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenme sürecini yönlendirir.

X
7

Toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleyebilmek için gerekli becerilere sahiptir.

X
8

Üniversitede edindiği birikimini bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir ve toplumun farklı katmanlarına iletir.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak ekonomi ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar .("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.