ECON 407 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uygulamalı İktisadi Analiz
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 407
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  ECON 301 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin ekonomik modellerin geleneksel ve karşılaştırmalı statik analizinden modern ve dinamik bir hesaplama çalışmasına geçmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bir ekonomik problemi eşitleme, onu matematiksel bir modelde formüle etme ve onu hesaplamalı olarak çözme yeteneği, çoğu ekonomist için çok önemli ve ayırt edici bir yeterlilik haline geliyor. Bu nedenle bu ders, hem makro hem de mikro ekonomik konuları kapsayan ve bu modelleri çözmek için gereken sayısal teknikleri araştıran statik ve dinamik modeller etrafında düzenlenmiştir. Dersin temel amacı, öğrencilerin, MATLAB/Dynare kodlarını kullanarak, hesaplama yöntemlerini tam olarak anlayabileceklerini gösterebilmeleri için, modelleri kendilerinin değiştirme yeteneğini geliştirmelerini sağlamaktır. Bu ders, öğrenciye bir mikroekonomik ve makroekonomik model yazmak, bir dengeyi tanımlamak, hesaplama yöntemlerini kullanarak dengeye yaklaşmak ve modelin ekonomik soruları cevaplamak için kullanılabilmesi için modeli kalibre etmek ve simüle etmek için güçlü araçlarla donatmayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ekonomik bir model kurabilecektir.
  • Ekonomide dengeyi açıklayabilecektir.
  • Durağan dengeyi hesaplayabilecektir.
  • Stokastik ve deterministik şokları ayırt edebilecektir.
  • Basit bir makroekonomik modeli kalibre ve simüle edebilecektir.
Ders Tanımı Ders kantitatif makroekonomiye giriş ile başlar ve temel deterministik model ve rekabetçi dengenin tanımlanmasıyla devam eder. Daha sonra durağan denge öğretilir. Ders laboratuarda Matlab ve Dynare programlarıyla ilgili temel bilgiler verilerek devam eder. Ders temel bir reel konjonktür dalgalanması (RBC) modelinin kalibre ve simüle edilmesiyle son bulur

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Matlab;a giriş: Temel Komutlar ve işlemler Etter Chp 1-3
2 Matlab;a giriş: Fonksiyonlar ve grafikler Etter Chp 4 A&V: Chp 1
3 Matlab;a giriş: Programlama Etter Chp 7 Attaway 6
4 Ekonomik Modeller için Matlab Sheppard
5 Arz ve talep modeli ve Matlab: Sayısal sonuçlar A&V: Chp 1
6 Dış Ticaret ve Arz Talep Modeli: Refah Analizi I A&V: Chp 2
7 Dış Ticaret ve Arz Talep Modeli: Refah Analizi II A&V: Chp 3
8 Ara sınav
9 Kapalı bir ekonomide IS–LM modeli: Matlab Programı A&V :Chp 4
10 Açık bir ekonomide Mundel-Fleming modeli: Matlab Programı A&V :Chp 5
11 AD–AS modeli:Matlab Programı ve Sayısal sonuçlar A&V :Chp 6
12 Ekonometrik Analiz ve Matlab Frain, Sheppard
13 Ara sınav
14 Mikroekonomik Analiz: Fayda Maksimizasyonu ve Matlab Wang
15 Mikroekonomik Analiz: Kar Maksimizasyonu ve Matlab Wang
16 Proje Sunumları

 

Ders Kitabı

S. Attaway: MATLAB A Practical Introduction to Programming and Problem Solving (2019)

Afonso and Vasconcelos: Computational Economics: A concise introduction (2016)

D. Etter: Introduction to MATLAB (2015)

Önerilen Okumalar/Materyaller

F.Wang: Introductory-Mathematics for Economists with-Matlab (2020)

J. Frain MATLAB for Economics and Econometrics A Beginners Guide (2014)

Greenwood and Marto: Numerical analysis for Macroeconomics (2019).

P.Gruber: Solving Economics and Finance problems with MATLAB (2016)

K. Sheppard: Econometric and Statistical Analysis in MATLAB 2017).

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
20
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
1
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
20
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
25
50
Final Sınavı
1
10
10
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İktisat alanına özgü temel kavramların, teorilerin, ilkelerin ve araştırma yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

X
2

İktisadi verileri toplar, işler ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırmalar yapmak için uygun matematiksel, ekonometrik, istatistiksel yöntemleri ve veri analizi yöntemlerini uygular.

3

İlgili akademik, mesleki, bölgesel ve global ağların içinde yer alır bu ağları etkin olarak kullanır.

4

Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk bilincine sahip olur ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek aktiviteler düzenler.

5

İhtiyaç duyduğu bilgiye erişmek için eğitim sürecinde edindiği ile kişisel bilgi birikimini sentezler.

6

Eleştirel ve analitik düşünme becerisi ile kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenme sürecini yönlendirir.

X
7

Toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleyebilmek için gerekli becerilere sahiptir.

8

Üniversitede edindiği birikimini bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir ve toplumun farklı katmanlarına iletir.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak ekonomi ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar .("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.