ECON 407 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uygulamalı İktisadi Analiz
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 407
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  ECON 301 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencileri makroekonomik bir model yazabilmek, dengeyi tanımlayabilmek ve hesaplama metotlarını kullanarak dengeye yaklaşabilmek için gerekli güçlü araçlarla donatmayı amaç edinir. Öğrenci ayrıca modeli kalibre ve simüle ederek modeli makroekonomik sorulara cevap vermek için kullanabilir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Makroekonomik bir model kurabilecektir.
  • Makroekonomide dengeyi açıklayabilecektir.
  • Durağan dengeyi hesaplayabilecektir.
  • Stokastik ve deterministik şokları ayırt edebilecektir.
  • Basit bir makroekonomik modeli kalibre ve simüle edebilecektir.
Ders Tanımı Ders kantitatif makroekonomiye giriş ile başlar ve temel deterministik model ve rekabetçi dengenin tanımlanmasıyla devam eder. Daha sonra durağan denge öğretilir. Ders laboratuarda Matlab ve Dynare programlarıyla ilgili temel bilgiler verilerek devam eder. Ders temel bir reel konjonktür dalgalanması (RBC) modelinin kalibre ve simüle edilmesiyle son bulur

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Tek Periyodlu Dünyada Rekabetçi Denge I The ABCs of RBCs, Chp. 1
3 Tek Periyodlu Dünyada Rekabetçi Denge II The ABCs of RBCs, Chp. 1
4 İki Periyodlu Dünyada Rekabetçi Denge The ABCs of RBCs, Chp. 2
5 Sonlu Periodlu Dünyada Rekabetçi Denge The ABCs of RBCs, Chp. 2
6 Sosyal planlamacı problemi ve Refah Teoremleri The ABCs of RBCs, Chp. 3
7 Durağan Denge The ABCs of RBCs, Chp. 3
8 1. Vize
9 Matlab ve Dynare’ a Giriş II Dynare 4.0.2 Manual Matlab 7 Manual
10 Matlab ve Dynare’ a Giriş III Dynare 4.0.2 Manual Matlab 7 Manual
11 Reel Konjonktür Dalgalanması (RBC) Modelini Kalibre ve Simüle Etme I Macroeconomic Theory, Chp. 14
12 Reel Konjonktür Dalgalanması (RBC) Modelini Kalibre ve Simüle Etme II Macroeconomic Theory, Chp. 14
13 2. Vize
14 Proje Sunumları
15 Proje Sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı The ABCs of RBCs, An Introduction to Dynamic Macroeconomic Models, McCandless, George Harvard University press, 2008 Macroeconomic Theory, A Dynamic General Equilibrium Approach, Michael Wickens, princeton University press, 2008 Dynare 4.0.2 Manual Matlab 7 Manual
Önerilen Okumalar/Materyaller Computational methods for the study of dynamic economies, Marimon, Ramon, and Andrew Scott, Oxford University Press, 1999

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
10
5
Laboratuvar / Uygulama
5
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
3
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
11
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
36
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
23
Final Sınavı
    Toplam
216

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak. X
2 Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi ve problem çözme yeteneğini gazete, dergi yazısı, oturum, panel gibi ortamlarda ve bunların sanal (internet) denklerinde paylaşabilecek yazma, yazılım kullanma ve sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak.
3 Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel, ve global ağların içinde yer almak, bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak.
4 Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek/yönlendirebilecek aktiviteleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübeye ve yetiye sahip olmak.
5 Eğitim sürecinde edindiği bilgileri iş yaşamı ve kendi yaşamında edindiği bilgilerle beraber değerlendirerek, kendisine gerekli olan bilgilerin bir sentezini yapabilmek.
6 Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek. X
7 Ekonomik aktör ve ilişkilerin yerel, ülke ve küresel düzeyde tanımlanması, bunlar hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak.
8 Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu unutmayarak toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleme becerisine sahip olmak ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açık olmak.
9 Üniversitede edindiği birikimi bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve toplumun farklı katmanlarına iletebilmek.
10 Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. X
11 Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
12 Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest