Bizi takip edin
|
EN

Hoşgeldiniz,

 

Ekonomi Bölümü`nün misyonu öğrencilerimizin günümüz dünya ve Türkiye ekonomisini tanımalarını ve anlamalarını sağlayacak, teorik olduğu kadar güncel tartışmalara da yer veren bir ekonomi eğitimi vermek; hem fen bilimleri hem de diğer sosyal bilimlerle etkileşimi öne çıkaran, disiplinler arası bir araştırma felsefesiyle ekonomi biliminin sınırlarını zorlayan araştırmalar yapmak ve bölümün akademik birikimini toplumla paylaşmaktır.

Bireylerin, toplumların ve ulusların kaderini önemli ölçüde ekonomik koşullar yönlendirmektedir. İşsizlik, enflasyon gibi bireyleri yakından etkileyen sorunlarla, krizler ve siyasi istikrarsızlık gibi ulusal ve uluslararası sorunların temel belirleyicisi ekonomidir. Dünya ekonomisi her geçen gün daha da küreselleşiyor. Bu yeni ve hızlı değişimin tam ortasında, firmalar arası rekabet de giderek ulusal sınırları aşmakta, uluslararası bir boyut kazanmaktadır. Yalnızca yerel ekonomiyi iyi anlamak değil, küresel ekonomiyi de sosyal ve siyasal boyutlarıyla birlikte geniş bir perspektif içinde analiz etmek, doğru yorumlar yapmak ve mümkün olan en az hata payıyla iktisadi öngörüler oluşturmak şirketler için kaçınılmaz hale gelmiştir.

Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eden, geniş bir vizyona sahip, anlaşılması güç problemlere yaratıcı ve doğru çözümler üretebilen, ekonomi birikimini toplumsal olguları doğru algılama yeteneğiyle birleştirerek karar düzeyinde etkili olmayı becerebilen profesyonel ekonomistlere bugün her zamankinden daha fazla gereksinim duyulmaktadır. Türkiye’nin iktisadi bir dönüşümün peşinde koştuğu ve önümüzdeki 10 yıl için iddialı hedefler belirlediği bu dönemde firmaların çok yönlü sorunlarla karşı karşıya bulunduğu düşünülürse, yetişmiş elemana duyulan ihtiyaç daha iyi anlaşılabilir. Üniversitemizin Ekonomi Bölümü’nde, tüm bu gereksinimleri inceden inceye analiz ederek hazırlanmış titiz bir eğitim programı eşliğinde, öğrencileri üst düzeyde birikim ve analiz kabiliyetine ulaştırmak hedefenmektedir.

Eğitimimizi, benzer programlardan farklı olarak, belirli bir meslekten çok geniş bir meslek yelpazesinde karar alıcı pozisyonlarda çalışacak geleceğin yöneticileri için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaya yönelik tasarladık. Eğitimin sadece üniversitedeki dört yılla sınırlı kalmadığı gerçeğinden yola çıkarak, mezunlarımızın kendilerini sürekli geliştirmelerine olanak sağlayacak geniş bir yelpazede nitel ve nicel analizi temel alan bir eğitim veriyoruz.

Öğrencilerimizin kişisel ilgi ve becerileri temelinde hazırlanan esnek ders programları sayesinde, onlara hem ekonominin farklı alanlarında uzmanlaşma imkanı sağlayıp hem de işletme ve lojistik gibi yakın alanlarla yan dal veya çift anadal yapmasını destekliyoruz. Öğrencilerimize, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde anlaşmalı olduğumuz 100’e yakın üniversitesinde ERASMUS değişim programından yararlanma imkanı veriyoruz.

Öğrencilerimizin mezun olmadan çok daha önce iş dünyası ile tanışmalarını sağlıyor, bunu gerek Türkiye’nin önde gelen şirket ve kamu kurumlarında yaptıkları zorunlu stajlarla, gerekse de ekonominin farklı sektör ve kurumlarından davet edilen uzmanların eşliğinde yürütülen atölye çalışmalarıyla gerçekleştiriyoruz.
 
Bölümümüzden mezun olanlar başta finans, denetim, bankacılık ve sigorta olmak üzere birçok gelişen sektörde ve Türkiye’nin önde gelen özel sektör ve kamu kuruluşlarında geleceğin yöneticileri olarak iş bulmaktadırlar. İş hayatı dışında birçok mezunumuz da yurtdışındaki prestijli yüksek lisans ve doktora programlarında burslu olarak eğitim hayatlarına devam etmektedirler. Mezunlarımız çalıştığı kurumlar hakkında daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Ekonomi Bölümü 4 profesör, 1 doçent ve 2 doktor öğretim üyesi olmak üzere 7 tam zamanlı öğretim üyesinden oluşmaktadır. Ekonomi Bölümü aynı zamanda Finans Ekonomisi Yüksek Lisans ve Ekonomi Doktora programlarını da yürütmektedir. Öğretim üyelerimizin araştırma alanları Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomi, politik ekonomi, büyüme,  firma teorisi, ağ teorisi, ekonometrik ve makroekonomik modeller, çalışma ekonomisi ve sağlık ekonomisi gibi alanlara yoğunlaşmaktadır.

Doç. Dr. Gül ERTAN ÖZGÜZER
Bölüm Başkanı

Önceki dönem bölüm başkanımız Prof. Dr. Ayla OĞUŞ BİNATLI bölümümüzü anlatıyor!

İşletme Fakültesi Öğrencileri Cevaplıyor! Ekonomi

 

ÇAP Yapanlar Anlatıyor! Ekonomi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler