ECON 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Makroekonomi Teorisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 202
Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  ECON 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Makroekonomi, GSYİH, tüketim, yatırım, tasarruf, istihdam ve enflasyon gibi toplu ekonomik değişkenleri ve bunlar arasındaki ilişkileri inceler. Bu ders, temel olarak Keynesyen Okulu referans alarak orta düzey makroekonomiyi öğretmek için tasarlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • (Keynesyen) makroekonominin kavramlarını, teorilerini ve rolünü açıklayabilecektir
  • Mal piyasası, finans piyasası ve işgücü piyasasındaki denge koşullarını değerlendirebilecektir
  • IS-LM modeli aracılığıyla GSYİH'deki kısa vadeli hareketleri açıklayabilecektir
  • Hem kısa hem de orta vadede GSYİH ve fiyat hareketlerini anlamak için AS/AD modelini yorumlayabilecektir
  • Ülkeler arasında büyümenin belirleyicilerini ve büyüme ve yaşam standartlarındaki eşitsizliklerin nedenlerini açıklayabilecektir
  • Açık ekonomi ile kapalı ekonomi arasındaki farkları bilebilecektir
Ders Tanımı Bu orta düzey ders, (Keynesyen) makroekonomideki standart konuları kapsar ve toplam çıktı (GSYİH), işsizlik, fiyat düzeyi, faiz oranı, enflasyon ve açık ekonomi gibi kavramlar hakkında bir fikir geliştirir. Ders ayrıca kısa ve orta vadede para ve maliye politikasını da detaylandırır. Ayrıca ders, temel Neoklasik ekonomik büyüme teorisine bir giriş sağlar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Introduction Chapter 1 in OB
2 Measurement of Aggregates Chapter 2 in OB
3 The Goods Market Chapter 3 in OB
4 Financial Markets I Chapter 4 in OB
5 The IS-LM Model Chapter 5 in OB
6 The IS-LM Model &Financial Markets II Chapters 5&6 in OB
7 Midterm Exam
8 The Labor market Chapter 7 in OB
9 The Phillips Curve and the NAIRU Chapter 8 in OB
10 The AD-AS Model Chapter 9 in OB
11 Open-economy Chapters 17&18 in OB
12 Open-economy Chapters 17&18 in OB
13 The Facts of Growth & Saving, Capital Accumulation, and Output Chapters 10&11 in OB
14 Technological Progress and Growth Chapter 12 in OB
15 Semester Review
16 Final Exam

 

Ders Kitabı

Oliver Blanchard (OB), Macroeconomics, Pearson Prentice Hall, Seventh Edition 2017, ISBN-13: 978-0133780581, 0ISBN-10: 0133780589

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
16
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
136

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İktisat alanına özgü temel kavramların, teorilerin, ilkelerin ve araştırma yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

X
2

İktisadi verileri toplar, işler ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırmalar yapmak için uygun matematiksel, ekonometrik, istatistiksel yöntemleri ve veri analizi yöntemlerini uygular.

3

İlgili akademik, mesleki, bölgesel ve global ağların içinde yer alır bu ağları etkin olarak kullanır.

4

Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk bilincine sahip olur ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek aktiviteler düzenler.

5

İhtiyaç duyduğu bilgiye erişmek için eğitim sürecinde edindiği ile kişisel bilgi birikimini sentezler.

6

Eleştirel ve analitik düşünme becerisi ile kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenme sürecini yönlendirir.

X
7

Toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleyebilmek için gerekli becerilere sahiptir.

X
8

Üniversitede edindiği birikimini bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir ve toplumun farklı katmanlarına iletir.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak ekonomi ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar .("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.