ECON 215 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Matematiksel İktisat I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 215
Güz
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste başarılı olan öğrenciler; Matematiksel kavram ve teknikleri benimseyerek ekonomik problemlerin nicel ve titiz düşünmenin özünü öğrenecektir. Bu ders, öğrenciyi Matlab veya Python gibi analitik ve hesaplamalı yöntemler kullanarak ekonomik bir model oluşturmak ve denge çözümlerini belirlemek için matematiksel araçlarla donatmayı amaçlar. Bu nedenle bu dersin amacı, ekonomi öğrencilerinin lisans eğitimleriyle en ilgili literatüre erişmeleri için yeterli matematik becerisi kazanmalarına yardımcı olmaktır. Bu, bazı öğrencilerin bir lisans araştırma projesini veya onur tezini başarılı bir şekilde yürütmek için ihtiyaç duyacaklarını içermelidir. Bu derste, aşağıdaki başlıca ekonomik analiz türleri ele alınmaktadır: statik (denge analizi), karşılaştırmalı istatistik, optimizasyon problemleri. Bunların üstesinden gelmek için, zamanı gelince aşağıdaki matematiksel yöntemler tanıtılacaktır: matris cebiri, diferansiyel ve integral hesabı, diferansiyel denklemler, fark denklemleri ve optimal kontrol teorisi.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ekonomik sorunları formüle edebilecektir.
  • İktisatta dengeyi tanımlayabilecek ve açıklayabilecektir.
  • Optimizasyon problemlerini çözebilecektir.
  • Stokastik ve deterministik şokları ayırt edebilecektir.
  • Basit bir makroekonomik modeli kalibre edebilecek ve simüle edebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste cebir ve temel kalkulus kullanılacaktır. Ders aşağıdaki konular üzerine yoğunlaşacaktır: statik analiz, matris cebiri ve doğrusal modeller, karşılaştırmalı statik\nmodeller, optimizasyon.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Matematiksel Ekonominin Doğası ve Ekonomik Modeller
2 Ekonomide Denge Analizi
3 Doğrusal Modeller ve Matris Cebiri
4 Doğrusal Modeller ve Matris Cebiri: Ekonomik Uygulamalar
5 Karşılaştırmalı Statik ve Türev Kavramı
6 Türevleme Kuralları ve Karşılaştırmalı Statikte Kullanımları
7 Genel Fonksiyon Modellerinin Karşılaştırmalı-Statik Analizi
8 Genel Fonksiyon Modellerinin Karşılaştırmalı Statik Analizi: Ekonomik Uygulamalar
9 Optimizasyon: Özel Çeşitli Denge Analizi
10 Optimizasyon: Ekonomik Uygulamalar
11 Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
12 Birden Fazla Seçim Değişkeni Durumu
13 Birden Fazla Seçim Değişkeni Durumu: Ekonomik Uygulamalar
14 Eşitlik Kısıtlamaları ile Optimizasyon
15 Eşitlik Kısıtlamaları ile Optimizasyon: Ekonomik Uygulamalar
16 Optimizasyon: Genel İnceleme

 

Ders Kitabı

Alpha C. Chiang and Kevin Wainwright:  Fundamental Methods of mathematical Economics

Önerilen Okumalar/Materyaller

Todorova T. Problems book to accompany mathematics for economists,

 Sydsaeter and Hammond, Essential mathematics for economic analysis

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
6
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İktisat alanına özgü temel kavramların, teorilerin, ilkelerin ve araştırma yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

2

İktisadi verileri toplar, işler ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırmalar yapmak için uygun matematiksel, ekonometrik, istatistiksel yöntemleri ve veri analizi yöntemlerini uygular.

3

İlgili akademik, mesleki, bölgesel ve global ağların içinde yer alır bu ağları etkin olarak kullanır.

4

Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk bilincine sahip olur ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek aktiviteler düzenler.

5

İhtiyaç duyduğu bilgiye erişmek için eğitim sürecinde edindiği ile kişisel bilgi birikimini sentezler.

6

Eleştirel ve analitik düşünme becerisi ile kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenme sürecini yönlendirir.

7

Toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleyebilmek için gerekli becerilere sahiptir.

8

Üniversitede edindiği birikimini bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir ve toplumun farklı katmanlarına iletir.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak ekonomi ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar .("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.