ECON 311 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 311
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
  ECON 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ECON 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders uluslararası ekonomi kuruluşların varoluş nedenleri, yapıları, fonksiyonları ve uyguladıkları politikaların (ulusal ve uluslar arası düzeyde) etkileri üzerine öğrencileri bilgilendirmeyi ve bu kurumlar üzerine yapılan akademik ve popüler tartışmaları yorumlama yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası ekonomik kuruluşların küreselleşme sürecindeki rollerini açıklayabilecektir.
  • Uluslararası ekonomik kuruluşların yapı ve fonksiyonlarını karşılaştırabilecektir.
  • Uluslararası ekonomik kuruluşların ulusal ekonomiler üzerindeki etkilerini tartışabilecektir.
  • Uluslararası ekonomik kuruluşların dünya ekonomisi üzerindeki etkilerini tartışabilecektir.
  • Uluslararası ekonomik kuruluşlar üzerine yapılan akademik ve popüler tartışmaları derinlemesine analiz edebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders uluslararası ekonomi kuruluşların varoluş nedenleri, yapıları, fonksiyonları ve uyguladıkları politikaların (ulusal ve uluslar arası düzeyde) etkileri üzerine öğrencileri bilgilendirmeyi ve bu kurumlar üzerine yapılan akademik ve popüler tartışmaları yorumlama yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar.

Bu derste aşağıdaki uluslararası ekonomi kuruluşları incelenecektir:

• Dünya Ticaret Örgütü,
• IMF,
• Dünya Bankası,
• Bölgesel ekonomik bütünleşmeler,
• Birleşmiş Milletler
• Diğer kuruluşlar (OECD, OPEC, G8 ve G20 gibi)

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş – Teorik çerçeve ve yöntem
2 Uluslararası ticaret ve yabancı yatırımlar
3 Küreselleşme süreci ve uluslararası ekonomik kuruluşlar
4 IMF (1)
5 IMF (2)
6 Dünya Bankası (1)
7 Dünya Bankası (2)
8 Dünya Ticaret Örgütü (1)
9 Dünya Ticaret Örgütü (2)
10 Bölgesel ekonomik bütünleşmeler
11 Birleşmiş Milletler
12 Diğer uluslararası ekonomik Kurumlar
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld, International Economics: Theory and Policy, 8th Edition, Addison Wesley, 2008 Gerber, James(2007) International Economics, 4nd Edition, AddisonWesley, 2.Chapter
Önerilen Okumalar/Materyaller Alastair McKechnie(2007) The Role of the World Bank in Fragile and ConflictAffected States http://www.worldbank.org/fragilityandconflictCarl Felsenfeld and Genci Bilali(2004)The Role of The Bank For International Settlements In Shaping The World Financial System. Fordham School of Law, PubLaw Research Paper No. 44. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=496022 or DOI: 10.2139/ssrn.496022Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice, United Nations, Department of Public Information 1985. Available at : http://www.un.org/en/documents/charter/chapter2.shtmlECB Policy Understanding the European Central Bank . Available at: http://www.forexfraud.com/forexarticles/ecbpolicyeuropeancentralbank.htmlEmilio J. PérezSolla(2003) The Role of the WTO in the Fight against Poverty http://www.wto.org/english/forumse/ngoe/interprotecaustriae.pdf Gabriel Felbermayr And Wılhelm Kohler(2007)Does Wto Membershıp Make A Dıfference At The Extensıve Margın Of World Trade? CESifo Working Paper Series No. 1898. Available at: SSRN: http://ssrn.com/abstract=962040Globalisation: The Role Of The IMF, House of Commons Treasury Committee, Ninth Report of Session 2005–06 http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/cmtreasy/875/875.pdf Hanspeter K. Scheller(2004) European Central Bank (ECB) History, Role and Functions. Available at: http://www.ecb.int/pub/pdf/other/ecbhistoryrolefunctions2004en.pdf Jun Il Kim (2006) IMFSupported Programs and Crisis Prevention An Analytical Framework, IMF Working Paper WP/06/156. Available at: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/wp06156.pdf Kenneth Rogoff(2002)Managing the World Economy, The Economist Newspaper Limited London (08.03.02) http://www.imf.org/external/np/vc/2002/080302a.htmMaggi, Giovanni(1999). The Role of Multilateral Institutions in International Trade. American Economic Review 89 (1):190214.Michael D. Bordo, Ashoka Mody,and Nienke Oomes (2004) Keepıng Capital Flowıng: The Role of the IMF. IMF Working Paper WP/04/197Olivier Mahul(2008) The Role of the World Bank in. Disaster Risk Financing. http://gfdrr.org/docs/PresentationWBRoleinDRFinancingDRAMAF.pdfPranab Bardhan(2006) Does Globalization Help or Hurt the World’s Poor?. Avaiable at: http://emlab.berkeley.edu/users/webfac/bardhan/papers/BardhanDoesGlobalizationHelp.pdfRobert J. Barroa and JongWha Lee (2005) IMF programs: Who is chosen and what are the effects?Journal of Monetary Economics 52 (2005) 1245–1269Rose, Andrew(2002) Do WTO Members Have a More Liberal Trade Policy? National Bureau of Economic Research Working Paper 9347.Rose, Andrew K. (2004) Do WTO Members have More Liberal Trade Policy?Journal of International Economics 63(2): 209235.Rose, Andrew K. (2005) Which International Institutions Promote International Trade? Review of International Economics 13(4): 682698.Subramanian, Arvind, and ShangJin Wei(2003) The WTO Promotes Trade, Strongly but Unevenly. National Bureau of Economic Research Working Paper (10024).William Easterly (2000)The effect of IMF and World Bank Programs on Poverty. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=256883 or DOI: 10.2139/ssrn.256883 http://www.imf.org/external/pubs/ft/staffp/2000/0000/e.pdfWorld Bank, "What is the World Bank," http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/0,,contentMDK:20040558~menuPK:34559~pagePK :34542~piPK:36600~theSitePK:29708,00.html WTO (World Trade Organization) (1994). On the Contribution of the World TradeOrganization to Achieving Greater Coherence in Global Economic Policymaking,”Declaration of the World Trade Organization, 15 April 1994, Marrakech. Uma Ramakrishnan and Juan Zalduendo (2006) The Role of IMF Support in Crisis Prevention, IMF Working Paper WP/06/75 http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/wp0675.pdfUN (2009). Outcome of the Conference on the World Financial and Economic Crisis and ItsImpact on Development. General assembly Resolution A/63/L.75.Yilmaz Akyüz (2009)The Role Of The Unıted Natıons In Global Economıc Governance http://www.envirosecurity.org/gpc/publications/globaleconomicgovernance.pdf andhttp://www.southcentre.org.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
Ödev
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
8
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
Final Sınavı
1
24
    Toplam
80

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak. X
2 Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi ve problem çözme yeteneğini gazete, dergi yazısı, oturum, panel gibi ortamlarda ve bunların sanal (internet) denklerinde paylaşabilecek yazma, yazılım kullanma ve sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak. X
3 Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel, ve global ağların içinde yer almak, bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak. X
4 Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek/yönlendirebilecek aktiviteleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübeye ve yetiye sahip olmak. X
5 Eğitim sürecinde edindiği bilgileri iş yaşamı ve kendi yaşamında edindiği bilgilerle beraber değerlendirerek, kendisine gerekli olan bilgilerin bir sentezini yapabilmek.
6 Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek. X
7 Ekonomik aktör ve ilişkilerin yerel, ülke ve küresel düzeyde tanımlanması, bunlar hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak. X
8 Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu unutmayarak toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleme becerisine sahip olmak ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açık olmak.
9 Üniversitede edindiği birikimi bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve toplumun farklı katmanlarına iletebilmek.
10 Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. X
11 Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
12 Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest