ECON 412 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Endüstriyel Organizasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 412
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere farklı endüstriyel yapıların nasıl oluştuğu, bu yapıların hangi kritelere göre ayırt edilebileceği, firma hareketleri ve bu yapıların refah üzerindeki etkileri konularında ileri derece bilgi sağlama amacını güder.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Firmanın kar maksimizasyonu ve maliyet minimizasyonu problemlerini çözebilecektir.
  • Tam rekabetçi, monopol, oligopol piyasaları karşılaştırabilecektir.
  • Farklı yapılara sahip endüstrilerdeki firmaların hareketlerini kapsamlı olarak açıklayabilecektir.
  • Farklı yapılardaki endüstrilerin performansı üzerine araştırma yapabilecektir.
  • Ekonomi politikalarının endüstrilerin performansı ve toplum refahı üzerindeki etkilerini karşılaştırabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders endüstrilerin oluşturabilecekleri farklı organizasyon yapılarını ve bu yapılarda firmaların davranışlarını detaylı bir şekilde incelemektedir. Derslere firma kavramının ve maliyet yapısının incelenmesiyle başlanır ve davranışlarının temelindeki güdü yapısının incelenmesiyle devam edilir. Bunu firmanın yer alabileceği farklı pazar yapılarının incelenmesi izler. Tek firma davranışının çalışılmasının ardından birden fazla firmanın ilişkilerinin incelendiği endüstri yapıları incelenir. Bu bağlamda Cournot ve Bertrand modelleri detaylı olarak işlenir ve dinamik fiyat rekabeti modelleri üzerinde durulur. Son olarak özel yapılardaki endüstriler içindeki firma uygulamalarına yoğunlaşılmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Overview Chapter 1
2 The Firm and Costs / Competition Chapter 2 and 3
3 Competition Chapter 3
4 Monopoly Chapter 4
5 Review and MIDTERM I (April 8, 2022)
6 Cartels / Oligopoly Chapter 5 and 6
7 Monopolistic Competition Chapter 7
8 Industry Structure and Performance Chapter 8
9 Price Discrimination Chapter 9
10 Review and MIDTERM II (May 13, 2022)
11 Strategic Behaviour / Vertical Integration Chapter 11 and 12
12 How Markets Clear: Theory and Facts Chapter 17
13 Government Policies Chapter 19 and 20
14 PRESENTATIONS
15 Review and FINAL EXAM
16 Review of the Semester

 

Ders Kitabı Dennis W. Carlton, Jeffrey M. Perloff, (2005). Modern Industrial Organization (4th Edition). Pearson Press
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
45
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
5
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
25
50
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
181

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İktisat alanına özgü temel kavramların, teorilerin, ilkelerin ve araştırma yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

X
2

İktisadi verileri toplar, işler ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırmalar yapmak için uygun matematiksel, ekonometrik, istatistiksel yöntemleri ve veri analizi yöntemlerini uygular.

X
3

İlgili akademik, mesleki, bölgesel ve global ağların içinde yer alır bu ağları etkin olarak kullanır.

X
4

Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk bilincine sahip olur ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek aktiviteler düzenler.

5

İhtiyaç duyduğu bilgiye erişmek için eğitim sürecinde edindiği ile kişisel bilgi birikimini sentezler.

6

Eleştirel ve analitik düşünme becerisi ile kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenme sürecini yönlendirir.

X
7

Toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleyebilmek için gerekli becerilere sahiptir.

X
8

Üniversitede edindiği birikimini bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir ve toplumun farklı katmanlarına iletir.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak ekonomi ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar .("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.