ECON 430 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sosyal ve Ekonomik Ağlar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 430
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  ECON 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veya ECON 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veya GEEC 203 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veya ECON 100 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders toplumsal ve ekonomik ağların analizine odaklanacaktır. Dersin alt amaçları öğrencilerin simülasyon sonucu elde edilen veya gerçek hayatta gözlenen ağların özelliklerini öğrenebilmeleri ve çeşitli ağların nasıl oluşabildiğini anlamalarını sağlamaktır. Bu sayede ağların toplumsal ve ekonomik ilişkileri nasıl etkilediğini ve ağ üzerindeki kişisel davranışların makro sonuçlarının nasıl şekilleneceği hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sunmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Toplumsal ve ekonomik ağları tespit edebilecekler, bu ağları üzerinde çalışabilecekleri verisetleri haline dönüştürebileceklerdir.
  • Tipik ağ yapılarının nasıl oluşabileceğini öğrenecekler.
  • Ağların karşılaştırmalı analizi için gerekli ağ ölçümlerini yapabileceklerdir.
  • Toplumsal ve iktisadi ağların kararlılık ve sağlamlık düzeylerinin hangi etmenlere bağlı olduklarını anlayacaklardır.
  • Farklı ağ yapılarında aktörlerin davranışları ve bu davranışların etkileşimi sonucunda oluşan makro sonuçları inceleyebileceklerdir.
Ders Tanımı Ders bütün hayatımızı sarmış olan toplumsal ve iktisadi ağları konu almaktadır. Örneğin, firmaların sahiplik ağları ve iş bulmak için kullandığımız akraba ve tanıdık ağları kadar arkadaşlık ağları da dersin malzemeleri arasındadır. Merkezilik, yoğunluk ve uzaklık gibi temel ağ ölçütlerinin nasıl hesaplandığı ve ne anlama geldiği tartışılacaktır. Aktörlerin ilişki kurma biçimleri (rastlantısal ya da stratejik) üzerinde durulacaktır. Ağ üzerinden enformasyon, hastalık veya tercihlerin yayılması incelenecektir. Derste PAJEK, Dephi ve igraph gibi ağ analizi yazılımları laboratuar ortamında öğrencilerle birlikte kullanılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Ağ örnekleri SEN, bölüm 1
2 Ağ yapıları ve ağ ölçümleri SEN, bölüm 2
3 Toplumsal ve ekonomik ağların önemi NCM, bölüm 1
4 Rastsal Ağların oluşumu SEN, bölüm 3
5 Stratejik ilişkilerle kurulan ağlar SEN, bölüm 4
6 Ağ içi klikler, topluluklar NCM, bölüm 3
7 Küçük dünyalar, tercihli eklemlenme SEN, bölüm 5
8 Ara Sınav
9 Ağ üzerinden dağılım (spread) SEN, bölüm 6
10 Ağ üzerinde öğrenme SEN, bölüm 7
11 Ağ üzerinde kollektif davranışlar SEN, bölüm 8
12 Ağ üzerinde oyunlar SEN, bölüm 9
13 Ağ üzerinde oyunlar SEN, bölüm 9
14 Karşılaştırmalı Ağlar: Kararlılık, sağlamlık NCM, bölüm 5
15 Bireysel kararlar makro sonuçlar SEN, bölüm 10
16 lginç ağ uygulamaları

 

Ders Kitabı Social and Economic Networks, 2008, Matthew O. Jackson, Princeton University Press. (SEN)
Önerilen Okumalar/Materyaller Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly Connected World. By David Easley and Jon Kleinberg. Cambridge University Press, 2010. Complete preprint on-line at http://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/networks-book/, (NCM)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
4
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
1
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
4
8
32
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
178

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İktisat alanına özgü temel kavramların, teorilerin, ilkelerin ve araştırma yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

X
2

İktisadi verileri toplar, işler ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırmalar yapmak için uygun matematiksel, ekonometrik, istatistiksel yöntemleri ve veri analizi yöntemlerini uygular.

X
3

İlgili akademik, mesleki, bölgesel ve global ağların içinde yer alır bu ağları etkin olarak kullanır.

X
4

Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk bilincine sahip olur ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek aktiviteler düzenler.

5

İhtiyaç duyduğu bilgiye erişmek için eğitim sürecinde edindiği ile kişisel bilgi birikimini sentezler.

X
6

Eleştirel ve analitik düşünme becerisi ile kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenme sürecini yönlendirir.

X
7

Toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleyebilmek için gerekli becerilere sahiptir.

X
8

Üniversitede edindiği birikimini bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir ve toplumun farklı katmanlarına iletir.

X
9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak ekonomi ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar .("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.