ECON 411 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kamu Ekonomisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 411
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
  ECON 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
ve ECON 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Ders, hükümetin(devletin) özel ekonomideki rolünü inceler. İdeal piyasa koşulları altında, rekabet Adam Smith’in “görünmeyen el” teorisi vasıtasıyla, hükümete küçük bir rol vererek, iktisadi verimliliği destekler. Ancak; bazı durumlarda piyasalar başarısız olur ve hükümet müdahalesi arzu edilebilir. Analiz edilecek piyasa başarısızlıkları; kamu malları, dışsallıklar, ters seçim ve ahlaki çöküntü konularını içerir. Bu piyasa başarısızlıklarına ek olarak, hükümet gelirin yeniden dağılımında bir role sahip olabilir. Bu piyasa başarısızlıkları bağlamında; refah, gelir vergisi indirimi, medicaid, sosyal güvenlik ve sağlık sigortası gibi çeşitli konuları içeren gerçek dünya politikalarını analiz edeceğiz. Daha sonra ders böylesi hükümet müdahalelerinin finansmanını inceliyor. Vergi sistemleri iktisadi verimliliği yükseltecek ve eşit bir gelir dağılımını destekleyecek şekilde dizayn edilmelidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Modern kamu ekonomisinin temel kavram ve modellerini tartışabilecektir.
  • Mevcut kamu politikaları hakkında yorum yapabilecektir.
  • Halihazırda siyasi gündemde olan ilişkili konuları tartışabilecektir.
  • Modellerin içeriklerini ve zıtlıklarını açıklayabilecektir.
  • Modellerin varsayımlarını, geçerliliklerini ve kısıtlarını açıklayabilecektir.
  • Kamu ekonomisindeki politikaları eleştirebilecektir.
Ders Tanımı Ders, öğrencileri hükümetin ekonomiye müdahale araçları ve modelleriyle tanıştırmak için dizayn edilir. Orta Seviye Mikroekonomi ve Kamu Maliyesi öğrencilerin ilgili konuları kolaylıkla anlamalarına yardımcı olacaktır. Ders boyunca, tanımlarıyla başlayarak kamu mallarının, dışsallıkların, farklı tür kamu harcamalarının ve vergilerin ekonomi üzerindeki etkileri analiz edilecektir. Dahası, kamu harcamaları ve vergiler hakkındaki deneysel modeller analiz edilir ve öğrencilerin kendi deneysel modellerini oluşturmaları teşvik edilir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Deneysel araştımalar için metodolojiler İlgili bölümleri okumak
2 Deneysel araştımalar için metodolojiler İlgili bölümleri okumak
3 Kamu mallarının verimli üretimi İlgili bölümleri okumak
4 Farklı kamusal harcama türleri İlgili bölümleri okumak
5 Dışsallıklar İlgili bölümleri okumak
6 Politik ekonomi İlgili bölümleri okumak
7 Gelirin yeniden dağılımı İlgili bölümleri okumak
8 Vergi yükü İlgili bölümleri okumak
9 Vergi yükü ve gelir dağılımı İlgili bölümleri okumak
10 Dönemin gözden geçirilmesi  
11 Dönemin gözden geçirilmesi  
12 Dönemin gözden geçirilmesi  
13 Dönemin gözden geçirilmesi  
14 Dönemin gözden geçirilmesi  
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Public Finance, Harvey Rosen
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
17
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İktisat alanına özgü temel kavramların, teorilerin, ilkelerin ve araştırma yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

X
2

İktisadi verileri toplar, işler ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırmalar yapmak için uygun matematiksel, ekonometrik, istatistiksel yöntemleri ve veri analizi yöntemlerini uygular.

X
3

İlgili akademik, mesleki, bölgesel ve global ağların içinde yer alır bu ağları etkin olarak kullanır.

4

Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk bilincine sahip olur ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek aktiviteler düzenler.

X
5

İhtiyaç duyduğu bilgiye erişmek için eğitim sürecinde edindiği ile kişisel bilgi birikimini sentezler.

6

Eleştirel ve analitik düşünme becerisi ile kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenme sürecini yönlendirir.

X
7

Toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleyebilmek için gerekli becerilere sahiptir.

X
8

Üniversitede edindiği birikimini bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir ve toplumun farklı katmanlarına iletir.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak ekonomi ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar .("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.