ECON 208 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kamu Maliyesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 208
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere kamu maliyesine dair temel teorik ve ampirik konular üzerine bilgi edinme ve tartışma fırsatı sunar. Kamu maliyesi, belli bir millet için hükümet politikalarının (özellikle ekonomideki temsilcilerin vergilendirilmesi, belli amaçların karşılanması için sosyal kaynakların harcanması, hükümet borçlarının finanse edilmesi) tüm ekonomik, sosyal ve kurumsal çevre üzerindeki etkileri üzerinde çalışan bir ekonomi bilimi alt dalıdır. Bu ders, kamu maliyesi kararlarını analiz etmeye yarayacak araçları tatıtmak ve bu kararların sosyal uygulamaları hakkında daha iyi bir bilinç yaratmak için tasarlanmıştır. Ders, pazar ekonomilerinin temel sorunları ve etkin çalışamadığı durumlar üzerinde durarak başlar. Ardından, ekonomik dışsallıklar oluşturan ürünler ve kamu mallarının üretim ve tüketim süreçleri ile ortak kaynakların kullanımı konuları üzerinde durulur. Politik ekonomiye giriş yapılarak gelir dağılımı konusu detaylı biçimde incelenir. Sosyal güvenlik sistemleri ve vergi sistemleri konuları dersin kalan kısmını oluşturur.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Pazar ekonomilerinin etkin sonuçlar üretemediği durumları ayırd edebilecek ve açıklayabilecektir.
  • Hükümetin ekonomiye müdahale etmesinin ekonomik nedenlerini açıklayabilecektir.
  • Kamu mallarının temel özelliklerini açıklayabilecektir.
  • Vergi sınıflandırmasını açıklayabilecektir.
  • Gelirin yeniden dağılımının nedenlerini açıklayabilecektir.
  • Gelir dağılımının incelenmesi üzerine detaylı bilgi sahibi olacaktır.
Ders Tanımı Bu ders öğrencileri hükümetin ekonomiye müdahale araç ve modelleriyle tanıştırmak için tasarlanmıştır. Orta düzey mikroekonomi bilgisi öğrencilerin konuyu daha kolay kavramasında yardımcı olabilir. Kamu mallarının tanımlanmasıyla başlanarak dışsallıkların, çeşitli kamu harcamalarının, vergilerin ve ekonomide yarattıkları etkilerin incelemesi yapılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Normatif analiz araçları Rosen and Gayer, Bölüm 3
2 Normatif analiz araçları Rosen and Gayer, Bölüm 3
3 Kamu mallarının etkin üretimi Rosen and Gayer, Bölüm 4
4 Kamu harcamalarının türleri Rosen and Gayer, Çeşitli kısımlar
5 Dışsallıklar Rosen and Gayer, Bölüm 5
6 Politik Ekonomi Rosen and Gayer, Bölüm 6
7 Gelirin yeniden dağılımı Rosen and Gayer, Bölüm 12 ve 13
8 Arasınav
9 Vergi yükü Rosen and Gayer, Bölüm 14
10 Vergi yükü ve gelir dağılımı Rosen and Gayer, Bölüm 14 ve 15
11 Sosyal güvenlik Rosen and Gayer, Bölüm 11
12 Türkiye’de sosyal güvenlik
13 Doğal tekel
14 Tekrar
15 Son sınav
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Public Finance (9. Baskı), Harvey S. Rosen ve Ted Gayer
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
3
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
3
6
18
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
148

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İktisat alanına özgü temel kavramların, teorilerin, ilkelerin ve araştırma yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

X
2

İktisadi verileri toplar, işler ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırmalar yapmak için uygun matematiksel, ekonometrik, istatistiksel yöntemleri ve veri analizi yöntemlerini uygular.

X
3

İlgili akademik, mesleki, bölgesel ve global ağların içinde yer alır bu ağları etkin olarak kullanır.

4

Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk bilincine sahip olur ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek aktiviteler düzenler.

5

İhtiyaç duyduğu bilgiye erişmek için eğitim sürecinde edindiği ile kişisel bilgi birikimini sentezler.

6

Eleştirel ve analitik düşünme becerisi ile kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenme sürecini yönlendirir.

7

Toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleyebilmek için gerekli becerilere sahiptir.

X
8

Üniversitede edindiği birikimini bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir ve toplumun farklı katmanlarına iletir.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak ekonomi ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar .("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.