MATH 280 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Olasılık ve İstatistiğe Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 280
Güz
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
  MATH 102 En az FD notu almış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Olasılık ve İstatistiğin temel kavramlarını öğrenerek işletme ve ekonomi gibi çeşitli alanlarda uygulamalarını yapabilmektir. Özellikle veri analizi ve sonuçlarının yorumlanması gereken alanlarda uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için temel istatistik yöntemleri ve uygulamaları sunulmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • kategorik ve sayısal veriler için grafikleri oluşturabilecektir.
  • merkezi eğilim ve değişkenliğin ölçülerini inceleyebilecektir.
  • olasılığın temel prensiplerini uygulayarak farklı olasılık problemlerini çözebilecektir.
  • özel kesikli veya sürekli olasılık dağılımlarını farklı durumlarda kullanabilecektir.
  • ana kütle varyansının bilindiği ve bilinmediği durumlarda normal dağılımlı tek ve iki ana kütlenin ortalaması için güven aralığı hesaplayabilecektir.
  • güven aralıklarını kullanabilecektir.
  • normal dağılım gösteren bir ve iki popülasyon için hipotez testi uygulayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders olasılık, kesikli ve sürekli olasılık dağılımlarını analiz eder, Ayrıca örnekleme dağılımları, tek ve iki ana kütle için güven aralığı tahminleri ve hipotez testlerini oluşturmada katkı sağlar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Veri tanımlaması: grafiksel Newbold P., Carlson W.L., Thorne B., “Veri tanımlaması: grafiksel”, bölüm 1 Statistics for Business and Economics, 9. baskı (United States of America: Pearson, 2019), 2-38.
2 Veri tanımlaması: grafiksel Newbold P., Carlson W.L., Thorne B., “Veri tanımlaması: grafiksel”, bölüm 1 Statistics for Business and Economics, 9. Baskı (United States of America: Pearson, 2019), 2-38.
3 Veri tanımlaması: sayısal Newbold P., Carlson W.L., Thorne B., “Veri tanımlaması: sayısal”, bölüm 2 Statistics for Business and Economics, 9. baskı (United States of America: Pearson, 2019), 39-72.
4 Veri tanımlaması: sayısal Newbold P., Carlson W.L., Thorne B., “Veri tanımlaması: sayısal”, bölüm 2 Statistics for Business and Economics, 9. baskı (United States of America: Pearson, 2019), 39-72.
5 Olasılık Newbold P., Carlson W.L., Thorne B., “Olasılık”, bölüm 3 Statistics for Business and Economics, 9. Baskı (United States of America: Pearson, 2019), 73-125.
6 Olasılık Newbold P., Carlson W.L., Thorne B., “Olasılık”, bölüm 3 Statistics for Business and Economics, 9. Baskı (United States of America: Pearson, 2019), 73-125.
7 Ayrık rastgele değişkenler Newbold P., Carlson W.L., Thorne B., “Ayrık rastgele değişkenler”, bölüm 4 Statistics for Business and Economics, 9. Baskı (United States of America: Pearson, 2019), 126-176.
8 Sürekli rastgele değişkenler Newbold P., Carlson W.L., Thorne B., “Sürekli rastgele değişkenler”, bölüm 5 Statistics for Business and Economics, 9. Baskı (United States of America: Pearson, 2019), 177-223.
9 Ara sınav
10 Örnekleme ve örnekleme dağılımları Newbold P., Carlson W.L., Thorne B., “Örnekleme ve örnekleme dağılımları”, bölüm 6 Statistics for Business and Economics, 9. Baskı (United States of America: Pearson, 2019), 224-263.
11 Tahmin: tek nüfus Newbold P., Carlson W.L., Thorne B., “Tahmin: tek nüfus”, bölüm 7 Statistics for Business and Economics, 9. Baskı (United States of America: Pearson, 2019), 224-263.
12 Tahmin: ilave konular Newbold P., Carlson W.L., Thorne B., “Tahmin: ilave konular”, bölüm 8 Statistics for Business and Economics, 9. Baskı (United States of America: Pearson, 2019), 308-325.
13 Hipotez testleri: tek nüfus Newbold P., Carlson W.L., Thorne B., “Hipotez testleri: tek nüfus”, bölüm 9 Statistics for Business and Economics, 9. Baskı (United States of America: Pearson, 2019), 326-364.
14 Hipotez testleri: ilave konular Newbold P., Carlson W.L., Thorne B., “Hipotez testleri: ilave konular”, bölüm 10 Statistics for Business and Economics, 9. Baskı (United States of America: Pearson, 2019), 365-396.
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Newbold P., Carlson W.L., Thorne B., Statistics for Business and Economics, 9. Baskı (United States of America: Pearson, 2019), 

ISBN-13:978-1292315034

Önerilen Okumalar/Materyaller

Lind D., Marchal S., Statistical Techniques in Business & Economics, 17. Baskı (McGraw-Hill, 2017),

ISBN-13: 978-1259666360

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
10
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
0
Final Sınavı
1
0
    Toplam
0

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İktisat alanına özgü temel kavramların, teorilerin, ilkelerin ve araştırma yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

2

İktisadi verileri toplar, işler ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırmalar yapmak için uygun matematiksel, ekonometrik, istatistiksel yöntemleri ve veri analizi yöntemlerini uygular.

3

İlgili akademik, mesleki, bölgesel ve global ağların içinde yer alır bu ağları etkin olarak kullanır.

4

Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk bilincine sahip olur ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek aktiviteler düzenler.

5

İhtiyaç duyduğu bilgiye erişmek için eğitim sürecinde edindiği ile kişisel bilgi birikimini sentezler.

6

Eleştirel ve analitik düşünme becerisi ile kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenme sürecini yönlendirir.

7

Toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleyebilmek için gerekli becerilere sahiptir.

8

Üniversitede edindiği birikimini bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir ve toplumun farklı katmanlarına iletir.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak ekonomi ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar .("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.