GENS 212 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Astronomi Tarihi ve Felsefesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GENS 212
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, astronominin tarihini ve felsefesini tüm lisans seviyesindeki öğrencilerin severek anlayabileceği bir şekilde inceleyecektir. Tarih öncesi dönemden başlayarak, hem geçmiş bilimsel keşiflerden hem de günümüzdeki güncel problemlerinden bahsederek, Big bang multiverse, kara madde ve kozmolojik problemler dahil olmak üzere keşif yapmanın dinamikleri üzerinde durulacaktir. Astronomik araştırmanın etkisinin analizi endüstriyel faydaları, ticari alanın yeni fenomenini ve metafiziğe yönelmeyi de içeren sanatsal, edebi ve felsefi bakış açılarından toplumsal katkıları ele alacaktır. Tarih boyunca kadınların verdikleri katkı, dengeli bir görüş sağlamak için açıkça incelenecektir. Sonunda, Mars'ın kolonileştirilmesi, yıldızlararası keşiflerin hayalini ve uzaylı medeniyetler de dahil olmak üzere evrende uzaylı yaşamın olası keşfinin tarihini ve felsefi etkileri de ele alınacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tarihsel astronomi konularını temel sayısal düzeyde (aritmetik ve temel geometri) analiz edebileceklerdir.
  • Özellikle temel bilgileri kullanarak bilimsel keşif ve astronominin zorlukları hakkında sonuç çıkarabileceklerdir.
  • Bilimsel ilerlemeyi belirleyen ekonomik, sosyal ve kültürel faktörlerin etkileşimini tanımlayabilecektir.
  • Tarihsel astronomi üzerine literatür taraması yapabileceklerdir.
  • Yeni bilimsel gelişmelerin genel özelliklerini tanımlayabilecektir.
Tanımı Bu derste aşağıdaki konular ele alınacaktır: Güneş sistemi, Evren, antic Mısır dönemindeki temel uzay gözlemleri, Babil astronomisi, Yunan astronomisi, İslam’da astronomi, Kopernik, Tycho, Kepler, Galileo, Newton ve mekanik, Einstein ve görecelilik kavramı, Big Bang, güncel problemler – kara madde, kara enerji, kozmoloji, Ay seyahatleri, Mars’a gönderilen uzay araçları, yıldızlararası uzay yolculuğu, uzay dışı canlılar

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Güneş Sistemi ve Evrenimiz Basit seviyedeki matematiksel kavram özetleri ve temel kavramlar için:: NASAS: Planets, Moons, Asteroids, Comets and Meteors. BSF: Part I; BSFWB: Bölüm 1; EAS: Ch 1-2 PINLN
2 Tarih Öncesi, Arkeoastronomi, Eski Mısır Basit seviyedeki matematiksel kavram özetleri ve temel kavramlar için:: RMPI: pp 3-47 TESA: Bölüm 4 PINLN
3 Çıplak Gözle Astronomi, Gök Yüzünün Gözlemlenmesi Basit seviyedeki matematiksel kavram özetleri ve temel kavramlar için:: PINLN
4 Babil Matematiği Ve Astronomi Basit seviyedeki matematiksel kavram özetleri ve temel kavramlar için:: TESA: Bölüm 1-3, 5 PINLN
5 Yunan Felsefesi Ve Astronomi I Basit seviyedeki matematiksel kavram özetleri ve temel kavramlar için:: TESA: Bölüm 6 HWP: Part I–The Presocratics PSC: Prologue PINLN
6 Yunan Felsefesi Ve Astronomi II Basit seviyedeki matematiksel kavram özetleri ve temel kavramlar için:: HWP: Part II–Socrates, Plato, Aristotle GINPTO
7 Ara Sınav Tekrar PINLN
8 Orta Çağ’da İslam’da Astronomi Bilimi Basit seviyedeki matematiksel kavram özetleri ve temel kavramlar için:: PSC: Bölüm 2 (Historical Perspectives) PINLN
9 Kopernik Devrimi, Tycho, Ve Kepler Basit seviyedeki matematiksel kavram özetleri ve temel kavramlar için:: HWP: Bk 3, Pt. VI–The Rise of Science PINLN
10 Galileo, Teleskop, Newton, Ve Mekanikleri Basit seviyedeki matematiksel kavram özetleri ve temel kavramlar için:: PINGT PSC: Bölüm 3, 5 (gravitation)
11 Başarıları Ve Başarısızlıkları. Einstein Ve Görelilik Kuramı Basit seviyedeki matematiksel kavram özetleri ve temel kavramlar için:: PSC: Bölüm 8, 9, 26 SGT: Part II
12 Güncel Problemler, Kara Madde Ve Kozmoloji Basit seviyedeki matematiksel kavram özetleri ve temel kavramlar için:: SOSR: Bölüm 9; LOSD: Bölüm 1; FEYAM: Bölüm 5; FEYDS; PINEFBA; PINLN
13 Uzay Keşfi. Ay'a Yolculuk Yarışı Basit seviyedeki matematiksel kavram özetleri ve temel kavramlar için:: NASARS: 1-26; BSFWB: Bölüm 4; BSF: Bölüm 9 PINLN
14 Mars’ın Keşfi. Yıldızlararası Uzay. Uzaylı Yaşam Formları Basit seviyedeki matematiksel kavram özetleri ve temel kavramlar için:: BSFWB: Bölüm 9; BSF: Bölüm 13; NASAINS; NESMAR ESAEXB: II.3; PINLN
15 Tekrar PINLN
16 Final

 

Dersin Kitabı

NASA Science, Our Solar System, https://solarsystem.nasa.gov/solar-system/our-solar-system/overview/  : NASAS.

A. B. Chace, The Rhind Mathematical Papyrus (Vol. I) (Mathematical Association of America, Oberlin, Ohio, 1927): RMPI.

O. Neugebauer, The Exact Sciences in Antiquity (Dover Publications, New York, 1969): TESA.

B. Russel, History of Western Philosophy (George Allen and Unwin Ltd., Great Britain, 1947): HWP.

T. S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (The University of Chicago, Chicago, 1970): SOSR.

K. Popper, The Logic of Scientific Discovery (Routledge, London, 2005): LOSD.

P. Feyerabend, “How to defend society against science,” in Scientific Revolutions, Ian Hacking, Ed. (Oxford University Press, Oxford, 1981): FEYDS.

O. Gingerich, “Was Ptolemy a fraud?” Q. Jl. R. astr. Soc., 21, 253-266 (1980): GINPTO.

F. Pinto, “Giants’ Talk,” The Griffith Observer, 2-18, 9, 1992: PINGT.

A. Einstein, Relativity: The special and general theory (Methuen & Co Ltd, 1920): SGT.

G. W. Mason, Physical Science Concepts (BYU Univ. Press, 1997): PSC.

NASA, Adventures in Rocket Science (NASA, 2008): NASARS.

D. Doody and G. Stephan, Basics of Spaceflight: Learners’ Workbook  (JPL, 1995): BSFWB.

D. Doody, Basics of Spaceflight (JPL, 2011): BSF.

NASA, Mars InSight Launch Press Kit (2018): NASAINS.

F. Pinto, “Engines powered by the forces between atoms,” Am. Sci., 102, 280-289 (2014): PINEFBA.  

ESA, Exobiology in the Solar System & The Search for Life on Mars (1999): ESAEXB.

F. Pinto, Lecture Notes: PINLN.

Diğer Kaynaklar

-

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
14
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
5
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak.
2 Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi ve problem çözme yeteneğini gazete, dergi yazısı, oturum, panel gibi ortamlarda ve bunların sanal (internet) denklerinde paylaşabilecek yazma, yazılım kullanma ve sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak.
3 Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel, ve global ağların içinde yer almak, bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak.
4 Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek/yönlendirebilecek aktiviteleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübeye ve yetiye sahip olmak.
5 Eğitim sürecinde edindiği bilgileri iş yaşamı ve kendi yaşamında edindiği bilgilerle beraber değerlendirerek, kendisine gerekli olan bilgilerin bir sentezini yapabilmek.
6 Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek.
7 Ekonomik aktör ve ilişkilerin yerel, ülke ve küresel düzeyde tanımlanması, bunlar hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak.
8 Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu unutmayarak toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleme becerisine sahip olmak ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açık olmak.
9 Üniversitede edindiği birikimi bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve toplumun farklı katmanlarına iletebilmek.
10 Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.
11 Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
12 Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest