Bizi takip edin
|
EN

GEAR 307 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çağdaş Dünya Sineması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GEAR 307
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders günümüz dünya sinemasına giriş niteliği taşıyan bir derstir. Dersin içeriği sinema tarihi, film çalışmalarında ve dünya sineması araştırmalarında ana kavramlar ve toplumsal cinsiyet, cinsellik, ırk ve etnisite meseleleri ile ilgili temsiliyet sorularının küresel bağlamı üzerinedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1980’lerden bu yana güncel dünya sinemasının temel kavramlarını, kilit noktalarını ve trendlerini tanımlayabilir.
  • Günümüz film çalışmalarındaki yerel, ulusal ve ulus ötesi anlayışlarına dünya sinemasının nasıl yeni kavramsallaştırma olanakları yarattığını tartışabilir.
  • Farklı coğrafyalardan sinemalarda toplumsal cinsiyet, sınıf, ırk ve cinsellik temsiliyetlerine dair söylemleri karşılaştırabilir.
  • Film çalışmalarındaki temel kavramların dünya sinemasına nasıl uygulandığını inceleyebilir.
  • Küresel, yerel ve ulusal kavramlarının film ve medya çalışmaları ile diğer insan ve toplum bilimleri için farklı anlamlarını tartışabilir.
  • Filmlerdeki temsiliyetler kanalıyla Batı ve Batı dışı toplumlardaki çeşitli inanışları, pratikleri, hikayeleri ve durumları analiz edebilir.
  • Sinemanın kültürel sistemleri ve küreselleşmeyi yansıtan, ortaya çıkaran, eleştiren ve meydan okuyan gücünü tartışabilir.
  • Ulusal kimlik ve ulusötesi prodüksiyon arasındaki çok katmanlı ilişkiyi değerlendirebilir.
Ders Tanımı Bu ders, film gösterimleriyle sınıf tartışmasını birleştirir. Her hafta, bir yönetmenin belirli bir konuda öne sürdüğü önemli noktaları ve argümanları irdeleyeceğiz ve konuya ilişkin bir film izleyeceğiz.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Ortadoğu Sineması: İran Gösterim: Ten, Abbas Kiarostami, 2002 (94 min) Moore, L. C. (2005) “Women in a Widening Frame:(Cross-) Cultural Projection, Spectatorship and Iranian Cinema” Camera Obscura: Feminism, Culture and Media Studies, 20(2), pp. 1-33.
3 Doğu Avrupa Sineması: Romanya Gösterim: Occident, Cristian Mungiu, 2002 (102 min) Adriana Cordali Gradea (2018) “The rhetoric of leaving, or the mirage of the fetishized West in Cristian Mungiu’s Occident” Journal of European Studies. Volume 48, issue 3-4, page(s): 250-264. Marian Țuțui and Raluca Iacob, “New Romanian Cinema: Geography and Identity” in Edited by Christina Stojanov The New Romanian Cinema. Edinburg University Press. 2021.
4 Batı Avrupa Sineması I Gösterim: Caché, Michael Haneke (2005) Nancy E. Virtue “Memory, Trauma, and the French-Algerian War: Michael Haneke's Caché (2005)” Modern & Contemporary France, 19:3. 2011, pp. 281-296.
5 Batı Avrupa Sineması II Gösterim: Head-On, Fatih Akın (2004) Berna Güneli “Chapter Two: Language Use and Dialogue: Multilingualism in Akın’s Head-On” in Güneli (2011) Challenging European Borders: Fatih Akın’s Filmic Visions of Europe, PhD dissertation, The University of Texas at Austin, pp. 96-126.
6 Yarım Ada Sineması: Hindistan Gösterim: Slumdog Millionaire (2008) Danny Boyle Ana Cristina Mendes (2010) “Showcasing India Unshining: Film Tourism in Danny Boyle’s Slumdog Millionaire” Third Text, 24:4, 471-479.
7 Küresel Güney: Burkina Faso Gösterim: Under the Moonlight (2004) Appoline Traoré Lizelle Bisschoff (2010) “Visions of female emancipation: three recent films from West Africa” Journal of African Cinemas, Vol. 2:1, 37-48.
8 Vize
9 Avustralya ve Yeni Zelanda Sinemaları Gösterim: The Piano (1993) Jane Campion Barbara Klinger (2006) “The art film, affect and the female viewer: The Piano revisited” Screen, Volume 47, Issue 1, Spring 2006, Pages 19–41.
10 Kore Yeni Dalgası: Gösterim:Parasite (2017) Bong Joon-Ho Schulze, Jonathan (2019) “The Sacred Engine and the Rice Paddy: Globalization, Genre, and Local Space in the Films of Bong Joon-ho” Journal of Popular Film and Television, 47:1, 21-29, pp. 21-29.
11 Japon Sineması Gösterim: Shoplifters (2018) Hirokazu Kore-eda Erlich, Linda C., (2011). “Kore-eda’s Ocean View” Film Criticism, Vol. 35, No. 2/3, pp.127–146.
12 Latin Amerika Sineması: Meksika Gösterim: Roma (2018) Alfonso Cuarón Sergio de la Mora (2019) “Roma: Reparation versus Exploitation” Film Quarterly 72 (4): 46–53.
13 Latin Amerika Sineması: Brezilya Gösterim: Aquarius (2016) Kleber Mendonça Filho Stephanie Dennison (2018) “Intimacy and cordiality in Kleber Mendonça Filho’s Aquarius” Journal of Iberian and Latin American Studies. 24:3, 329-340.
14 Dersin gözden geçirilmesi küçük sınav
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
18
18
Final Sınavı
1
26
26
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İktisat alanına özgü temel kavramların, teorilerin, ilkelerin ve araştırma yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

2

İktisadi verileri toplar, işler ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırmalar yapmak için uygun matematiksel, ekonometrik, istatistiksel yöntemleri ve veri analizi yöntemlerini uygular.

3

İlgili akademik, mesleki, bölgesel ve global ağların içinde yer alır bu ağları etkin olarak kullanır.

4

Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk bilincine sahip olur ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek aktiviteler düzenler.

5

İhtiyaç duyduğu bilgiye erişmek için eğitim sürecinde edindiği ile kişisel bilgi birikimini sentezler.

6

Eleştirel ve analitik düşünme becerisi ile kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenme sürecini yönlendirir.

7

Toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleyebilmek için gerekli becerilere sahiptir.

8

Üniversitede edindiği birikimini bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir ve toplumun farklı katmanlarına iletir.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak ekonomi ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar .("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.