Bizi takip edin
|
EN

GEAR 212 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Temel Fotoğrafçılık
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GEAR 212
Güz/Bahar
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Dersin Türü
İkinci Yabancı Dil
Dersin Düzeyi
-
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Kritik verme
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin ana amacı fotoğrafçılığa yönelik uygulama becerilerinin doğru kamera ve lens seçimi, kamera ayarları (diyafram, enstantane, ISO), ışık, kompozisyon ve imaj prosesi gibi süreçlerin öğrenilmesiyle edinilmesidir. Fotoğrafçılığın farklı dallarını hedef alan farklı görevlerle öğrenciler gerektiği gibi çekim yapma ve editleme becerilerini kazanacaklardır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Fotoğrafları oluşturmak üzere kullanılan sayısal ve analog araçların işleyişini anlayabilecektir.
  • Sanat ve tasarım aracı olarak fotoğrafın tarihini örneklerle tanıyabilecektir.
  • Fotoğrafta kompozisyonun temellerini fotoğraflar üreterek öğrenebilecektir.
  • Fotoğraf görüntüsünün oluşum süreçlerini anlayabilecektir.
  • Öğrenciler işlerini, görsel denemeler halinde kürasyonunu ve düzenlemesini yapabilecekler.
Ders Tanımı İki haftalık görevlerle öğrencilerden sokak, mimarlık, ürün ve moda fotoğrafçılığı gibi farklı fotoğraf ekollerinin farklı teknik gereklerini yerine getirmeleri beklenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Fotoğraf Tarihi & Fotoğrafçılık ile İlgili Temel Bilgiler Davenport, A., 1991, The History of Photography, Focal Press: Boston, ISBN: 0-8263-2076-7 s.3-29. Turner, P., 1987, History of Photograph, Bison Books Corp: USA, ISBN: 0-671-08923-4, s. 11-35. Stuckey, S., National Geographic Complete Photography, 2011, National Geographic Society: USA, ISBN: 978-142620776, s. 9-196.
3 Fotoğrafçılık ile İlgili Temel Bilgiler II & Ödev Diprose, G. and Robins, J., 2012, Photography: the new basics: principles, techniques and practice, Thames&Hudson: United Kingdom, ISBN: 978-0-500-28978-5, s. 45-68 ve 113-140.
4 Proje I (%10) Change your angle!
5 Proje I Devam & Adobe Camera Raw Atölyesi Sheppard, R., 2008, Adobe Camera Raw For Digital Photographers Only, 2nd ed., Wiley Publishing: Indiana, ISBN: 978-0-470-22457-1, s.73-266.
6 Proje II (%10) Portre fotoğraf çekimi & Fotoğraf stüdyosu ekipmanları ile ilgili temel bilgiler Child, J., Studio Photography Essential Skills, 2008, 4th ed., Focal Press: Canada, ISBN: 978-0-240-52096-4, s. 45-126 Lewinski, J. and Magnus, M., The Book of Portrait Photography, 1982, Alfred A. Knopf Inc.: New York, ISBN: 978-0394524689, s.6-72 Smith, B., Secrets of Great Portrait Photography: Photographs of the Famous and Infamous, 2013, New Riders: USA, ISBN: 978-0-321-80414-3, s. 18-194
7 Proje II Devam
8 Proje III (%10) İç mekan ve dış mekan moda fotoğraf çekimi Siegel, E, 2008, The Fashion Photography Course: First Principles to Successful Shoot - the Essential Guide, Thames&Hudson: London, ISBN: 978-0-500-28769-9, s.10-99.
9 Proje III Devam
10 Proje IV (%10) Still life fotoğraf çekimi Perweiler, G., 1984, Secrets of Studio Still Life Photography, Amphoto: New York, ISBN: 0-8174-5898-0, s.6-133
11 Proje IV Devam & Proje V (%10) A day in your life
12 Fotoğraf çekim etkinliği
13 Proje V Devam
14 Proje V Devam & Portfolyo teslimi için açıklama
15 Dönemin gözden geçirilmesi Portfolyo Teslimi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

 

 
Önerilen Okumalar/Materyaller

Davenport, A., 1991, The History of Photography, Focal Press: Boston, ISBN: 0-8263-2076-7 p.3-29

Turner, P., 1987, History of Photograph, Bison Books Corp: USA, ISBN: 0-671-08923-4, p. 11-35

Stuckey, S., National Geographic Complete Photography, 2011, National Geographic Society: USA, ISBN: 978-142620776, p. 9-196

Diprose, G. and Robins, J., 2012, Photography: the new basics: principles, techniques and practice, Thames&Hudson: United Kingdom, ISBN: 978-0-500-28978-5, p. 45-68 and 113-140

Sheppard, R., 2008, Adobe Camera Raw For Digital Photographers Only, 2nd ed., Wiley Publishing: Indiana, ISBN: 978-0-470-22457-1, p.73-266

Lewinski, J. and Magnus, M., The Book of Portrait Photography, 1982, Alfred A. Knopf Inc. : New York, ISBN: 978-0394524689, p.6-72

Smith, B., Secrets of Great Portrait Photography: Photographs of the Famous and Infamous, 2013, New Riders: USA, ISBN: 978-0-321-80414-3, p. 18-194

Child, J. , Studio Photography Essential Skills, 2008, 4th ed., Focal Press: Canada, ISBN: 978-0-240-52096-4, p. 45-126

Siegel, E, 2008, The Fashion Photography Course: First Principles to Successful Shoot - the Essential Guide, Thames&Hudson: London, ISBN: 978-0-500-28769-9, p.10-99

Perweiler, G., 1984, Secrets of Studio Still Life Photography, Amphoto: New York, ISBN: 0-8174-5898-0, p.6-133

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
1
30
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
1
28
28
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
5
10
50
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İktisat alanına özgü temel kavramların, teorilerin, ilkelerin ve araştırma yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

2

İktisadi verileri toplar, işler ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırmalar yapmak için uygun matematiksel, ekonometrik, istatistiksel yöntemleri ve veri analizi yöntemlerini uygular.

3

İlgili akademik, mesleki, bölgesel ve global ağların içinde yer alır bu ağları etkin olarak kullanır.

4

Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk bilincine sahip olur ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek aktiviteler düzenler.

5

İhtiyaç duyduğu bilgiye erişmek için eğitim sürecinde edindiği ile kişisel bilgi birikimini sentezler.

6

Eleştirel ve analitik düşünme becerisi ile kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenme sürecini yönlendirir.

7

Toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleyebilmek için gerekli becerilere sahiptir.

8

Üniversitede edindiği birikimini bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir ve toplumun farklı katmanlarına iletir.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak ekonomi ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar .("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.