MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ


Ekonomi Bölümü mezunları özel sektörde basta bankalar olmak üzere finans, sanayi ve dış ticaret, işletmecilik, muhasebe, pazarlama, sigortacılık, insan kaynakları gibi alanlarda, kamuda ise Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Devlet İstatistik Enstitüsü, Rekabet Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu gibi kurumlar ile uluslararası kuruluşlarda çalışma fırsatına sahiptirler.