GEAR 310 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Film Semineri: Gölgede Kalan Sinema II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GEAR 310
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencileri sinema tarihinde önemli bir yeri olan ancak ticari sinema çerçevesinde görünürlüğü düşük olan filmlerle tanıştırmayı ve öğrencilere film kültürü vermeyi amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • önemli sinema örneklerini tanımlayabilecekler.
  • izledikleri filmleri tartışabilecekler.
  • filmleri sinema tarihindeki yerlerine göre sınıflandırabilecekler.
  • filmleri, içinde üretildikleri kurumsal çerçevenin yapısını göz önünde bulundurarak karşılaştırabilecekler.
  • filmleri sosyo-kültürel bağlamlarında analiz edebilecekler.
  • farklı sinema geleneklerini anlatı, teknik, eser sahibi üslupları açısından karşılaştırabileceklerdir.
Tanımı Bir dizi dersin ikincisi olan bu derste, öğrencilere film kültürü vermek için elzem olan filmler gösterilir tanıtılır ve tartışılır. Ders, kanonik, deneysel, erken dönem avangard (ticari ve gayrı ticari) sinema örnekleri ile Avrupa sanat sinemasını kapsar. Öğrencilerden derse okumaları yapmış olarak gelmeleri beklenir. Değerlendirme bir ara sınav ve bir final sınavı üzerinden yapılır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Avrupa Sanat Sineması Film gösterimi Blow up, Michelangelo Antonioni (1966) (111 dk) Marsha Kinder “Antonini in Transit” Sight and Sound; Summer 1967; 36/3; pp. 132-137. Carey Harrison “Two Films (2): Blow-Up” Sight and Sound; Spring 1967; 36/2; pp. 60-62.
3 Yol Filmleri Film gösterimi Wim Wenders - Alice in the Cities (1974) (110 dk) John Pym “The Road from Wuppertal” Sight and Sound; Fall 1984; 53, 4; pg. 244-247
4 Deneme Film Film gösterimi Sans Soleil, Chris Marker (1983) (103 dk) Terence Rafferty “Marker Changes Trains” Sight and Sound; Fall 1984; 53/4; pp. 284-288.
5 Hollywood-Olmayan: Amerikan Bağımsız Sineması Film gösterimi Jim Jarmusch - Stranger than Paradise (1984) (89 dk) Richard Linnett “As American as You Are: Jim Jarmusch and Stranger than Paradise” Cinéaste, Vol. 14, No. 1 (1985), pp. 26-28.
6 Fransız Yeni Yeni Dalga / Cinéma du Look Film gösterimi Diva, Jean-Jacques Beineix (1981) (123 dk) Martyn Auty “Diva” Sight and Sound; Fall 1982; 51/4; p. 298. David Russell “Two or Three Things We Know About Beineix” Sight and Sound; Winter 1989; 59/1; pp. 42-47.
7 Ara Sınav
8 LA Noir Film gösterimi Blue Velvet, David Lynch (1986) (120 dk) David Chute “Out to Lynch” Film Comment, Vol. 22, No. 5 (September-October 1986), pp. 32-35.
9 Yeni İran Sineması Film gösterimi Close-up, Abbas Kiarostami (1990) (98 dk) Hamid Naficy “Iranian Cinema” in The Oxford History of World Cinema, G. Nowell-Smith (Ed), Oxford University Press, 1996, pp. 672-678. Farah Nayeri, “Iranian Cinema: What happened in between” Sight and Sound, Dec 1, 1993; 3/12; pp. 26-28.
10 Yeni Asya Sineması Film gösterimi Chunking Express, Wong Kar Wai (1994) (102 dk) Tony Rayns “Chungking Express / Chongqing Senlin” Sight and Sound; Sep 1, 1995; 5/9; pp. 47-48.
11 Kadın Sineması Film gösterimi Thelma and Louise, Ridley Scott (1991) (130 dk) Manohla Dargis “Roads to freedom” Sight and Sound; Jul 1, 1991; 1/3; pp. 14-18.
12 Kuzey Avrupa Farsı Film gösterimi Drifting Clouds, Aki Kaurismaki (1996) (96 dk) Jonathan Romney “Last Exit to Helsinki: The Bleak Comedic Genius of Aki Kaurismaki, Finland’s finest” Film Comment, Vol. 39, No. 2 (MARCH/APRIL 2003), pp. 43-45, 47.
13 Göçmen ve Diyaspora Sineması Film gösterimi Head-On, Fatih Akın (2006) (123 dk) Daniela Berghahn “No place like home? Or impossible homecomings in the films of Fatih Akin” New Cinemas: Journal of Contemporary Film Volume 4 Number 3, 2006, pp. 141-157.
14 Final Sınavı
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

Geoffrey Nowell-Smith. The Oxford History of World Cinema. Oxford University Press, 1999.

Kristin Thompson & David Bordwell. Film History: An Introduction. New York: McGraw-Hill, 2009.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak.
2 Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi ve problem çözme yeteneğini gazete, dergi yazısı, oturum, panel gibi ortamlarda ve bunların sanal (internet) denklerinde paylaşabilecek yazma, yazılım kullanma ve sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak.
3 Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel, ve global ağların içinde yer almak, bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak.
4 Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek/yönlendirebilecek aktiviteleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübeye ve yetiye sahip olmak.
5 Eğitim sürecinde edindiği bilgileri iş yaşamı ve kendi yaşamında edindiği bilgilerle beraber değerlendirerek, kendisine gerekli olan bilgilerin bir sentezini yapabilmek.
6 Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek.
7 Ekonomik aktör ve ilişkilerin yerel, ülke ve küresel düzeyde tanımlanması, bunlar hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak.
8 Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu unutmayarak toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleme becerisine sahip olmak ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açık olmak.
9 Üniversitede edindiği birikimi bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve toplumun farklı katmanlarına iletebilmek.
10 Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.
11 Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
12 Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest