GEAR 310 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Film Semineri: Gölgede Kalan Sinema II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GEAR 310
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencileri sinema tarihinde önemli bir yeri olan ancak ticari sinema çerçevesinde görünürlüğü düşük olan filmlerle tanıştırmayı ve öğrencilere film kültürü vermeyi amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • önemli sinema örneklerini tanımlayabilecekler.
  • izledikleri filmleri tartışabilecekler.
  • filmleri sinema tarihindeki yerlerine göre sınıflandırabilecekler.
  • filmleri, içinde üretildikleri kurumsal çerçevenin yapısını göz önünde bulundurarak karşılaştırabilecekler.
  • filmleri sosyo-kültürel bağlamlarında analiz edebilecekler.
  • farklı sinema geleneklerini anlatı, teknik, eser sahibi üslupları açısından karşılaştırabileceklerdir.
Ders Tanımı Bir dizi dersin ikincisi olan bu derste, öğrencilere film kültürü vermek için elzem olan filmler gösterilir tanıtılır ve tartışılır. Ders, kanonik, deneysel, erken dönem avangard (ticari ve gayrı ticari) sinema örnekleri ile Amerikan stüdyo filmleri, Avrupa sanat sineması ve dünya sinemasından örnekleri kapsar. Değerlendirme bir vize ve bir final sınavı üzerinden yapılır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Postmodern Distopya Film gösterimi Blade Runner, Ridley Scott (1982) Giuliana Bruno “Ramble City: Postmodernism and Blade Runner” October, Vol. 41 (Summer, 1987), pp. 61-74.
3 Essay Film Film gösterimi Sans Soleil, Chris Marker (1982) David Montero “Film also ages: time and images in Chris Marker's Sanssoleil”, Studies in French Cinema, 6:2, 2006, pp. 107-115. Carol Mavor “Chris Marker’s Sans Soleil” Art History. Vol.30 No.5 (Nov 2007), pp.738-756.
4 Amerikan Bağımsız Sineması Gösterim: Stranger Than Paradise, Jim Jarmusch (1984) Richard Linnett “As American as You Are: Jim Jarmusch and Stranger than Paradise” Cinéaste, Vol. 14, No. 1 (1985), pp. 26-28. Jamie Sexton. Stranger Than Paradise. Wallflower P, pp. 28-51.
5 Yeni Alman Sineması Gösterim: Wings of Desire, Wim Wenders (1987) David Caldwell & Paul Rea “Handke’s and Wenders’ Wings of Desire. Transcending Postmodernism” The German Quarterly; Winter 1991; 64 (1), pp.46-54. Anton Kaes “The New German Cinema” in The Oxford History of World Cinema, G. Nowell-Smith (Ed), Oxford University Press, 1996, pp. 614-627.
6 Cinéma du Look Gösterim: Nikita, Luc Besson (1990) Sue Harris, “Cinema du Look,” European Cinema, ed. Elizabeth Ezra. Oxford University Press. 2004. pp.219-233.
7 Yeni İran Sineması Gösterim: Close-up, Abbas Kiarostami (1990) Hamid Naficy “Iranian Cinema” in The Oxford History of World Cinema, G. Nowell-Smith (Ed), Oxford University Press, 1996, pp. 672-678. Godfrey Cheshire “Where Iranian Cinema Is” Film Comment, Vol. 29, No. 2 (MARCH–APRIL 1993), pp. 38-43. Phillip Lopate “Kiarostami Close Up” Film Comment, Vol. 32, No. 4 (JULY-AUGUST 1996), pp. 37-40.
8 Ara Sınav
9 Kuzey Avrupa Komedisi Gösterim: The Match Factory Girl, Aki Kaurismaki (1990) Bert Cardullo“Finnish Character: An Interview with Aki Kaurismäki”Film Quarterly, Vol. 59, No. 4 (Summer 2006), pp. 4-10. SannaKivimaki, “Working-class girls in a welfare state: Finnishness, social class and gender in Aki Kaurismäki's Workers' Trilogy (1986-1990)” Journal of Scandinavian Cinema, Volume 2, Number 1, 31 January 2012, pp. 73-88. Jonathan Romney “Last Exit to Helsinki: The Bleak Comedic Genius of Aki Kaurismäki, Finland’s Finest” Film Comment, Vol. 39, No. 2 (MARCH/APRIL 2003), pp. 43-45, 47.
10 Doğu Avrupa Sineması Gösterim: Red, Krzysztof Kieslowski(1994) Paul Coates. “Kieślowski and the Antipolitics of Color: A Reading of the ‘Three Colors’ Trilogy.” Cinema Journal, vol. 41, no. 2, 2002, pp. 41–66.
11 Yeni Asya Sineması Gösterim: Chungking Express, Wong Kar Wai (1994) Raymond Bellour“Chungking Express: Slow ‐ Images ‐ Ahead” in A Companion to Wong Kar‐wai. Ed. Martha Nochimson,John Wiley & Sons, Inc., 2016, pp. 347-352. Chuck Stephens “Time pieces: Wong Kar-Wai and the Persistence of Memory” Film Comment, Vol. 32, No. 1 (Jan-Feb 1996), pp. 12-18.
12 Banliyölerin Sineması Gösterim: Le Haine, Mathieu Kassovitz (1995) Amy Siciliano, “La Haine: Framing the ‘Urban Outcasts’” ACME International Journal for Critical Geographies, Vol. 6 No. 2. 2007, pp.211-230.
13 Göçmen ve Diyaspor Sineması Film Gösterimi Head-on, Fatih Akın (2004) Daniela Berghahn “No place like home? Or impossible homecomings in the films of FatihAkın” New Cinemas: Journal of Contemporary Film, Volume 4, Number 3, Feb 2006, pp. 141-157.
14 Postkolonyal Avrupa Sineması Gösterim: Caché, Michael Haneke (2005) Nancy E. Virtue “Memory, Trauma, and the French-Algerian War: Michael Haneke's Caché(2005)” Modern & Contemporary France, 19:3. 2011, pp. 281-296.
15 Dönem Değerlendirmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Geoffrey Nowell-Smith. The Oxford History of World Cinema. Oxford University Press, 1999.

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
0
Final Sınavı
1
0
    Toplam
0

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İktisat alanına özgü temel kavramların, teorilerin, ilkelerin ve araştırma yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

2

İktisadi verileri toplar, işler ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırmalar yapmak için uygun matematiksel, ekonometrik, istatistiksel yöntemleri ve veri analizi yöntemlerini uygular.

3

İlgili akademik, mesleki, bölgesel ve global ağların içinde yer alır bu ağları etkin olarak kullanır.

4

Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk bilincine sahip olur ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek aktiviteler düzenler.

5

İhtiyaç duyduğu bilgiye erişmek için eğitim sürecinde edindiği ile kişisel bilgi birikimini sentezler.

6

Eleştirel ve analitik düşünme becerisi ile kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenme sürecini yönlendirir.

7

Toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleyebilmek için gerekli becerilere sahiptir.

8

Üniversitede edindiği birikimini bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir ve toplumun farklı katmanlarına iletir.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak ekonomi ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar .("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.