İŞLETME FAKÜLTESİ

Ekonomi

 

Duyurular


 

 

Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 101 Mikroekonominin İlkeleri 3 0 3 6
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 1 1
MATH 101 Genel Matematik I 3 0 3 6
POOL 004 GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum 3 0 3 6
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 4
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 102 Makroekonominin İlkeleri 3 0 3 6
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
MATH 102 On kosul Genel Matematik II 3 0 3 5
POOL 002 GED - Doğa ve Yaşam Bilimleri 3 0 3 6
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 4
TURK 100 Türk Dili 4 0 4 4
Toplam : 29
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 221 Finansal Muhasebe 3 0 3 5
ECON 211 On kosul Mikroekonomi Teorisi I 3 0 3 6
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 5
POOL 005 GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim 3 0 3 6
POOL 006 GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler 3 0 3 4
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 202 On kosul Makroekonomi Teorisi 3 0 3 6
ECON 212 On kosul Mikroekonomi Teorisi II 3 0 3 5
LAW 300 İşletme Hukuku 3 0 3 5
MATH 280 Olasılık ve İstatistiğe Giriş 2 2 3 6
POOL 007 GED - İnovasyon ve Girişimcilik 3 3 0 4
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 301 On kosul Ekonometri 3 0 3 6
ECON 303 On kosul Para ve Banka 3 0 3 6
ECON 305 On kosul Uluslararası Ekonomi I 3 0 3 6
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 4
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 4
SFL 301 İkinci Yabancı Diller V 2 2 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 306 On kosul Uluslararası Ekonomi II 3 0 3 6
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 5
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 5
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 5
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 5
SFL 302 İkinci Yabancı Diller VI 2 2 3 4
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 401 On kosul Türkiye Ekonomisi 3 0 3 6
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 6
ELEC 009 Seçmeli Ders IX 3 0 3 6
ELEC 010 Seçmeli Ders X 3 0 3 4
SFL 401 İkinci Yabancı Diller VII 2 2 3 4
ST 300 Staj II 0 0 0 4
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 496 On kosul Seminer 3 0 3 8
ELEC 011 Seçmeli Ders XI 3 0 3 6
ELEC 012 Seçmeli Ders XII 3 0 3 6
ELEC 013 Seçmeli Ders XIII 3 0 3 6
SFL 402 İkinci Yabancı Diller VIII 2 2 3 4
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 203 Ekonomi Tarihi 3 0 3 6
ECON 208 Kamu Maliyesi 3 0 3 5
ECON 213 Matematiksel İktisat I 3 0 3 5
ECON 214 Matematiksel İktisat II 3 0 3 6
ECON 300 On kosul İleri Makroekonomik Teori 3 0 3 6
ECON 304 Para Teorisi ve Politikası 3 0 3 4
ECON 311 On kosul Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar 3 0 3 4
ECON 314 On kosul İktisadi Düşünceler Tarihi 3 0 3 5
ECON 315 On kosul Bölgesel İktisat 3 0 3 4
ECON 317 On kosul Avrupa Birliği Ekonomisi 3 0 3 5
ECON 318 On kosul Makroekonominin Konuları 3 0 3 5
ECON 322 On kosul Teknoloji İktisadı 3 0 3 4
ECON 324 On kosul Uygulamalı Ekonometri 3 0 3 5
ECON 330 On kosul Çevre Ekonomisi 3 0 3 5
ECON 405 On kosul Ekonomik Büyüme 3 0 3 6
ECON 407 On kosul Uygulamalı İktisadi Analiz 3 0 3 6
ECON 408 İleri Büyüme Teorileri 3 0 3 6
ECON 409 On kosul Politik Ekonomi 3 0 3 6
ECON 411 On kosul Kamu Ekonomisi 3 0 3 5
ECON 412 Endüstriyel Organizasyon 3 0 3 6
ECON 415 Yönetim Ekonomisi 3 0 3 5
ECON 416 Zaman Serisi Analizi 3 0 3 6
ECON 418 On kosul Oyun Teorisi 3 0 3 6
ECON 424 On kosul Türkiye Ekonomisinde Güncel Sorunlar 3 0 3 5
ECON 426 On kosul Kalkınma Ekonomisi 3 0 3 5
ECON 428 On kosul Çalışma Ekonomisi 3 0 3 5
ECON 430 On kosul Sosyal ve Ekonomik Ağlar 3 0 3 6
ECON 440 On kosul Sağlık Ekonomisi 3 0 3 5
POOL 002 - GED - Doğa ve Yaşam Bilimleri
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CHEM 100 Genel Kimya 2 2 3 6
FE 250 Analitik Kimya 3 2 4 5
FE 260 Organik Kimya 2 2 3 5
HM 102 Sağlık ve Toplum: Epidemioloji 3 0 3 6
HM 103 Doğa Biliminin Temelleri 3 0 3 6
HM 480 Sağlık ve Yaşam 3 0 3 6
HM 490 Çevre Sağlığı 3 0 3 6
MBBF 100 Bilim Felsefesi 3 0 3 4
PHUE 201 Doğa Bilimi 3 0 3 4
PHYS 100 Genel Fizik I: Mekanik ve Termodinamik 2 2 3 6
PSY 101 Psikolojiye Giriş I 3 0 3 6
PSY 102 Psikolojiye Giriş II 3 0 3 6
PSY 106 İnsan Davranışının Biyofizyolojik Temelleri 3 0 3 6
POOL 004 - GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CLM 200 Türk Mutfak Kültürü 3 0 3 6
ETI 101 Karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları 3 0 3 6
ETI 108 Eleştirel Okuma 3 0 3 6
ETI 120 Dil ve Toplum 3 0 3 6
HUM 101 Uygarlık Tarihi I 3 0 3 6
HUM 102 Uygarlık Tarihi II 3 0 3 6
HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 6
HUM 104 Sosyal Bilimin İlkeleri II 3 0 3 6
PSIR 206 Etik ve Politika: Modern Siyasi Düşünce 3 0 3 6
PSIR 207 Siyaset Bilimine Giriş 3 0 3 6
PSIR 210 Dünya Siyasetinde Güncel Konular 0 0 0 0
PSIR 220 Çağdaş Dünya Tarihi 3 0 3 5
PSY 203 Sosyal Psikoloji I 3 0 3 4
PSY 212 Sosyal Psikoloji II 3 0 3 4
SOC 101 Sosyolojiye Giriş I 3 0 3 6
SOC 102 Sosyolojiye Giriş II 3 0 3 6
SOC 105 Temel Felsefe 3 0 3 6
SOC 150 Toplumsal Sorunlar 3 0 3 6
SOC 435 Gündelik Yaşam ve Sosyoloji 3 0 3 6
POOL 005 - GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
MCS 464 Fotoğrafta Güncel Tartışmalar ve Uygulamalar 3 0 3 4
POOL 006 - GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 488 Yoksulluk ve Eşitsizlik 0 0 3 5
MCS 370 Toplumsal Cinsiyet ve Medya 3 0 3 4
POOL 007 - GED - İnovasyon ve Girişimcilik
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 448 Uygulamalı Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi 4 2 4 6
ECON 322 On kosul Teknoloji İktisadı 3 0 3 4
ID 300 Yenilikçi Tasarım Stratejileri 2 2 3 4
LAW 460 Fikri ve Endüstriyel Mülkiyet Hukuku 0 0 0 0
Diğer Notlar

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

-Ekonomi Bölümü öğretim planlarında 11 adet seçmeli ders bulunmaktadır. Öğrenciler mezun olabilmek için seçmeli derslerin:
             - En az 6 adetini  bölüm seçmeli derslerinden
             - 3 adetini diğer fakültelerden(İİBF dışındaki fakülteler)
             - 2 adetini bölümden veya diğer bölümlerden/fakültelerden almaları zorunludur.

Bölüm Seçmeli dersleri, "Genel" ve " Alan Seçmeli" dersleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Öğrenciler bölüm seçmeli derslerinden 4 adetini her bir alandan bir tane olmak üzere  almakla yükümlüdürler.  Diğer bölüm seçmelilerini istedikleri alandan veya Genel seçmeli dersleri arasından tercih edebilirler. İkinci sınıfta zorunlu seçmeli olarak öğrenciler Econ 203, Econ 208, Econ 213 ve Econ 214 derslerinden ikisini almaktadırlar. Almadıkları diğer iki dersi Genel seçmeli olarak alabilirler.

 

Alan Seçmeli Dersleri aşağıda belirtilmektedir.  
1. Mikroekonomi Alanı: Public Economics (ECON 411), Labor Economics (ECON 428), Industrial Organization (ECON 412), Game Theory (ECON 418), Sosyal ve Ekonomik Ağlar (ECON 430), Sağlık Ekonomisi (ECON 440)
2. Makroekonomi Alanı:Economic Growth (ECON 405), Advanced Economic  Growth Theory (ECON 408), Advanced Macro Economic Theory (ECON 300)
3. Uygulamalı Ekonomik Analiz Alanı: Applied Econometrics (ECON 324), Time Series Analysis (ECON 416), Applied Economic Topics (ECON 407),
Sosyal ve Ekonomik Ağlar (ECON 430)
4. Gelişme İktisadı Alanı: Development Economics (ECON 426), History of Economic Analysis (ECON 314), Political Economics(ECON 409), Health Economics (ECON 440), Economic Growth (ECON 405)

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr